Gotowa jest droga Wiżajny-Ejszeryszki-Rutka-Tartak

Remont drogi Wiżajny Rutka-Tartak

W poniedziałek 12. października dokonano odbioru technicznego wyremontowanego odcinka drogi Nr 1129B Wiżajny-Ejszeryszki-Rutka-Tartak.

 

Zakres remontu obejmował : wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltu oraz poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego.

 

Remont drogi ma znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawi komfort jazdy. Przeprowadzone prace były możliwe dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 148 213,13 zł. W kosztach remontu drogi uczestniczyła Gmina Rutka-Tartak. Całkowita wartość remontu to kwota 300 601,99 zł. Powiat Suwalski złożył kolejny wniosek o dofinansowanie przebudowy tej drogi w roku 2021.

 

Dodaj komentarz