Ponad 3,5 km wyremontowanej drogi powiatowej

Remont drogi z Jeleniewa do Becejł

W piątek (11.09) dokonano odbioru technicznego wyremontowanego odcinka drogi powiatowej Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły. 

 

Remont nawierzchni bitumicznej drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla obciążenia ruchem KR2 ma wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy. Przeprowadzone prace polegały na wykonaniu warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonaniu poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego.

 

Modernizacja drogi możliwa była dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 595.168,97 zł. Całkowita wartość remontu drogi to kwota 1.201.984,28 zł. W kosztach remontu drogi partycypowała Gmina Szypliszki. Remont drogi przeprowadziła firma STRABAG.

 

Źródło: Powiat Suwalski

1 Komentarzy

Dodaj komentarz