Parasole przy Starej Łaźni zostają

Parasole z marką piwa zostają na suwalskich bulwarach

Nie ma obecnie możliwości usunięcia parasoli barowych z najbliższego otoczenia Galerii Sztuki „Stara Łaźnia” - przekazał prezydent Suwałk po interpelacji jednego z radnych.

 

O usunięcie z najbliższego otoczenia Galerii Sztuki Stara Łaźnia parasoli barowych promujących markę piwa apelował Jacek Roszkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Radny zwrócił się w tej sprawie z interpelacją do prezydenta Suwałk, gdyż jak twierdził, miejsce związane z kulturą nie powinno kojarzyć się z piciem piwa.

 

W zrewitalizowanym budynku byłej łaźni znajduje się niewielki bar z zapleczem wraz z kilkoma stolikami i parasolami barowymi na zewnątrz. Powierzchnie te zostały w drodze przetargu wynajęte prywatnemu podmiotowi przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach do końca czerwca 2023 roku. Jak przekazał w odpowiedzi włodarz, Suwalski Ośrodek Kultury w budynku zrewitalizowanej łaźni nie promuje więc sprzedaży piwa i innych
napojów alkoholowych, gdyż działalność ta prowadzona jest przez prywatnego przedsiębiorcę. 

 

- Chciałbym nadmienić, iż utworzenie baru z zapleczem w tym miejscu zostało uwzględnione na etapie składania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedsięwzięcia na rewitalizację byłej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach. Dzięki temu wniosek miasta Suwałk otrzymał dodatkowe punkty na etapie oceny za liczbę ulokowanych przedsiębiorstw na zrewitalizowanym obszarze. Nadmienić należy, iż w barze tym oprócz piwa prowadzona jest sprzedaż innych napojów m.in. kawy, herbaty, soków i produktów spożywczych m.in. lodów, przekąsek, słodyczy itp. Tym samym parasole te wykorzystywane są nie tylko celem spożywania piwa, ale też odpoczynku przy kawie, herbacie itp. a w najbliższym sąsiedztwie łaźni i bulwarów brak jest tego typu miejsca (najbliższe znajduje się przy Zalewie Arkadia lub na ul. Kościuszki). Dodatkowo możliwość wypicia piwa ogranicza się jedynie do budynku baru i parasoli barowych na zewnątrz, co w znacznym stopniu ogranicza jego spożycie na terenie zrewitalizowanych bulwarów m.in. straż miejska nie zaobserwowała takiego problemu, co mogłoby mieć miejsce w przypadku gdyby taki bar nie funkcjonował i mieszkańcy samodzielnie przynosiliby i spożywali alkohol na bulwarach zakupiony w innych okolicznych miejscach np. na ul. Kościuszki. (...) Podkreślić też należy, iż powierzchnia pomieszczenia baru z zapleczem w budynku byłej łaźni jest stosunkowo mała. Dlatego też usunięcie parasoli barowych oraz biorąc pod uwagę aktualne obostrzenia w sferze gastronomii związane z epidemią koronawirusa (np. minimalna odległość między stolikami itp.) czyniłoby tą działalność w budynku byłej łaźni zupełnie nieopłacalną dla potencjalnego przedsiębiorcy jak również uniemożliwiłoby osiągnięcie wskaźników rezultatu założonych we wniosku o dofinansowanie. Mając powyższe na uwadze oraz obowiązującą umowę z najemcą baru nie ma obecnie możliwości usunięcia parasoli barowych z najbliższego otoczenia Galerii Sztuki „Stara Łaźnia” - przekazał prezydent.

Dodaj komentarz