Jak działają firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania?

Jak działają firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania?

 

Wypadek, czy inne zdarzenie, w którym ktoś został poszkodowany zawsze jest stresującym doświadczeniem. Do tego okazuje się czasem, że także wypłata odszkodowania powypadkowego jest skomplikowana i nie łatwo jest uzyskać należną kwotę od towarzystwa. Ilość dokumentów, które trzeba złożyć może przytłaczać. Na szczęście nie trzeba tego robić samodzielnie. Na terenie całego kraju działają firmy zajmujące się odzyskiwaniem odszkodowań. 

 

Na czym polega odzyskiwanie odszkodowań? 

 

Firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania udzielają kompleksowej pomocy tym, którzy w toku różnych wypadków doznali uszczerbku na zdrowiu lub doświadczyli materialnej szkody. Najczęściej spotykane sytuacje dotyczą wypadków komunikacyjnych. Każdemu poszkodowanemu, w zależności od charakteru zdarzenia, przysługuje rekompensata z OC sprawcy wypadku lub innych instrumentów ubezpieczeniowych. Na podstawie przedstawionych faktów oraz tego, jakie powstały szkody, ubezpieczyciel powinien oszacować i wypłacić określoną sumę pieniędzy. Czasami okazuje się, że kwota ta jest niedoszacowana i poszkodowany dostaje mniej niż początkowo zakładał. W takiej sytuacji w dochodzeniu odszkodowań może pomóc profesjonalna firma lub zwrócenie się do kancelarii odszkodowawczej. 

 

Co może pomóc w dochodzeniu odszkodowań?

Podstawą jest zawsze dokładna analiza sprawy oraz zapoznanie się z pełną dokumentacją. Poszkodowaniu często nie mają świadomości, że oprócz standardowych świadczeń należą się im różne dodatkowe, jak chociażby zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. W tym zakresie działają firmy odpyskujące odszkodowania, które specjalizują się w tego typu sprawach i znają wszelkie przepisy oraz obowiązujące procedury. Specjalista ma więc za zadanie ocenić ile należy się poszkodowanemu i przygotować dokumentację, która może pomóc w uzyskaniu pełnej rekompensaty. 

 

Firmy odzyskujące odszkodowania najczęściej pobierają opłatę dopiero wtedy gdy sprawa zakończy się sukcesem. Poszkodowany nie ponosi więc żadnych opłat wstępnych. W zależności do tego, jaki zostanie zakres usługi może ograniczać się on do udzielenia samej porady, zebrania niezbędnej dokumentacji lub przekazania go do towarzystwa. Dochodzeniem odszkodowania zajmuje się obecnie wiele firm i instytucji. Warto zatem wybrać taką, która rzeczywiście ma w tym specjalizację i potrafi pomóc. 

 

Negocjacje z ubezpieczycielem mogą odbyć się na drodze polubownej lub rozwiązać się w toku postępowania sądowego. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz współpracy z danym towarzystwem. 

 

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz