16 suwalskich nauczycieli awansowało zawodowo

Awans na zawodowego nauczyciela mianowanego

W poniedziałek (31.08) w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

W tym roku 16 nauczycieli uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Warunkiem awansu jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

 

Wszyscy nauczyciele spełnili powyższe warunki, a tegoroczne egzaminy były na bardzo wysokim poziomie. Świadczy to o dużym wkładzie pracy nauczycieli i zaangażowaniu w realizację powierzonych zadań. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie. Prezydent Miasta Suwałk wręczył każdemu nauczycielowi akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz życzył dalszych sukcesów i kolejnego awansu zawodowego.

 

Awanse otrzymali:

  • 1 nauczyciel z Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach,
  • 1 nauczyciel z Przedszkola nr 7 w Suwałkach,
  • 1 nauczyciel z Przedszkola nr 10 im. M. Konopnickiej w Suwałkach,
  • 2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita w Suwałkach,
  • 3 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. A. Wierusz – Kowalskiego w Suwałkach,
  • 1 nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach,
  • 4 nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach,
  • 1 nauczyciel z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach,
  • 1 nauczyciel z Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach,
  • 1 nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

 

Dodaj komentarz