Trwa remont Archiwum Państwowego w Suwałkach

Remont i adaptacja budynku suwalskiego archiwum

W przyszłym roku ma zakończyć się przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach. 

 

Remont rozpoczął się ponad rok temu. Inwestycja ma znacznie poprawić warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji, w tym obsługi mieszkańców i instytucji z Suwałk i regionu.

 

Przebudowa i adaptacja części obiektu zabytkowego przy ul. Kościuszki 69, który składa się z czterech segmentów, w tym dwóch w złym stanie technicznym, doprowadzi do optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury i ich połączenia w jedną funkcjonalną całość. Zrealizowanie inwestycji podwoi powierzchnię użytkową archiwum, która osiągnie prawie 2 600 m², w tym magazynowa niemal 840 m². Dzięki inwestycji zostanie zapewnione prawidłowe funkcjonowanie suwalskiego archiwum na okres minimum 30 lat, w szczególności w zakresie przejmowania, przechowywania, zabezpieczenia i udostępniania materiałów archiwalnych. Zwiększą się też możliwości popularyzacji zbiorów, prowadzenia działalności naukowej i edukacyjnej. Instytucja zostanie unowocześniona, a wprowadzone zmiany budowlano-konstrukcyjne oraz w wyposażeniu zapewnią właściwe warunki przechowywania zbiorów i odpowiednie warunki korzystania z nich, także przez osoby niepełnosprawne. Ponadto, co ma też niebagatelne znaczenie, będzie przywrócony właściwy stan techniczny oraz architektoniczne i estetyczne walory jednego z ciekawszych i atrakcyjniejszych budynków w zabytkowym centrum Suwałk.

 

Środki finansowe w wysokości blisko 13 855 000  zł zostały przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


 

Foto: Archiwum Państwowe w Suwałkach

Dodaj komentarz