Telefoniczna linia wsparcia dla osób z rejonów przygranicznych

800-100-115 to bezpłatny i czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu numer

800-100-115 to bezpłatny i czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu numer, skierowany do osób z rejonów przygranicznych, czujących się niepewnie w sytuacji wprowadzonego na ich terenach stanu wyjątkowego.

 

Od 3 września br. żołnierze WOT prowadzą operację "SILNE WSPARCIE" w województwach podlaskim i lubelskim. Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej obejmują swoim wsparciem mieszkańców 115 miejscowości objętych stanem wyjątkowym.

 

Numer 800-100-115 służy do wspierania osób przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Po wielomiesięcznym działaniu na kierunku wsparcia psychologicznego, związanym z sytuacją epidemiologiczną, numer przekształcił się obecnie w linię wsparcia dla osób zamieszkujących rejony przygraniczne objęte stanem wyjątkowym. Mieszkańcy tych terenów mogą za jej pośrednictwem zgłosić się o pomoc psychologiczną, a także zgłosić potrzeby lokalnej społeczności. Ważnym aspektem działania linii jest także możliwość niwelowania niepokoju co do aktywności wojsk na ich terenie. Mieszkańcy często niepokoją się nocnymi lotami, często upewniają się, czy są to polskie statki powietrzne. Dzięki wsparciu telefonicznemu mogą na bieżąco wyjaśniać wątpliwości.

 

Działanie linii wsparcia, poprzez rzetelne udzielanie informacji, ma służyć stabilizacji nastojów wśród ludności zamieszkującej pas przygraniczny objęty stanem wyjątkowym.

Dodaj komentarz