V Suwalski Salon Sztuki zaprasza lokalnych artystów 

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza artystów związanych z Suwałkami i Suwalszczyzną

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza artystów związanych z Suwałkami i Suwalszczyzną do wzięcia udziału w piątej już edycji Suwalskiego Salonu Sztuki. 

 

Suwalski Salon Sztuki, jako swego rodzaju przegląd najnowszych prac artystów czynnych twórczo i związanych z Suwalszczyzną, ma wartość nieocenioną, jeśli chodzi o integrację lokalnego środowiska artystycznego. Udział każdego suwalskiego artysty w dużej zbiorowej wystawie jest zaakcentowaniem jego przynależności do tegoż środowiska, a także podkreśleniem własnej aktywności twórczej w tym kręgu. To także szansa zaistnienia dla młodych zdolnych. Salon motywuje zatem do pracy, stwarza możliwości wymiany myśli, doskonale pokazuje aktualną kreatywność naszych twórców. Pełni również rolę edukacyjną, pokazując lokalnej społeczności Suwałk, ilu jest wokół ludzi sztuki, mających pokaźny dorobek i spore osiągnięcia artystyczne.

 

Wystawa planowana na lipiec 2022 roku ma prezentować najnowsze dokonania czynnych artystycznie malarzy, rzeźbiarzy, grafików, rysowników, filmowców oraz fotografików z miasta i regionu. Wszystkie dzieła zostaną wyeksponowane w odnowionej Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20, mieszczącej się w centralnym punkcie miasta. Wystawie będzie towarzyszył bogato ilustrowany katalog.

 

Udział w V Suwalskim Salonie Sztuki jest nieodpłatny. Prace nadsyłać mogą osoby pełnoletnie czynnie uprawiające sztukę (absolwenci i studenci wyższych uczelni artystycznych). Wystawa jest adresowana do artystów obecnie mieszkających lub urodzonych w następujących powiatach: suwalskim, augustowskim, sejneńskim, gołdapskim i oleckim. Prace zgłaszane na wystawę nie mogły powstać wcześniej niż w styczniu 2020 roku.

 

Organizatorem V Suwalskiego Salonu Sztuki jest Suwalski Ośrodek Kultury. Szczegóły oraz dokumenty - regulamin i karta zgłoszenia - są dostępne na stronie internetowej SOK. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 maja 2022 r.

Dodaj komentarz