Oddział chorób zakaźnych doczeka się remontu

Kolejny oddział w suwalskim szpitalu zostanie wyremontowany

Kolejny oddział w suwalskim szpitalu zostanie wyremontowany i wyposażony w nowy sprzęt. Placówka otrzymała dofinansowanie na remont oddziału chorób zakaźnych. 

 

Dostosowanie oddziału do najnowszych wymogów, zakup sprzętu i wymiana wind - Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach otrzymał dziewięć milionów złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na modernizację oddziału chorób zakaźnych. Szpital nie musi dokładać żadnych środków własnych do inwestycji. O szczegółach mówił Adam Szałanda, dyrektor placówki. 

- Udało nam się pozyskać duże środki na modernizację oddziału chorób zakaźnych. Chcemy dostosować go do najnowszych wymogów poprzez izolatki, zamontowanie śluz, systemów podciśnieniowych wentylacji, doposażenie tego oddziału w sprzęt i aparaturę, jak również oddziały towarzyszące. Wymienione zostaną windy, gdyż do obecnych nie można zmieścić łóżka z aparaturą towarzyszącą. Niebawem to zadanie rozpoczniemy. Tutaj spotykamy się z problemem, który musimy rozwiązać, a mianowicie chcemy żeby oddział cały czas funkcjonował, dlatego też zostanie on przemieszczony na okres remontu na nowo wyremontowany pododdział na piątym piętrze, a tutaj rozpoczniemy prace modernizacyjne. 

Dodaj komentarz