Prezydent nie rezygnuje z parków na północy Suwałk

Północ Suwałk wybudują nowy park

Utworzenie trzech parków o charakterze rekreacyjno-sportowym planuje w północnej części miasta Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. 

 

O postępu prac nad stworzeniem w północnej części Suwałk parku zieleni o charakterze rekreacyjno-sportowym pytała na początku listopada Anna Ruszewska z klubu "Łączą nas Suwałki". W 2019 r. został ogłoszony konkurs, jednak z uwagi na możliwość zmiany usytuowania parku, został unieważniony. W związku z tym, iż w dalszym ciągu zasadne jest utworzenie parku zieleni w tej części miasta radna zwróciła się z zapytaniem do włodarza, czy zamierza on kontynuować prace zmierzające do stworzenia parku w północnej części miasta, a jeśli tak, to czy ustalony już został harmonogram działań.

 

W odpowiedzi Czesław Renkiewicz poinformował, że podtrzymuję zamiar wykonania co najmniej trzech takich terenów na północy miasta - u zbiegu ulic Nowomiejskiej i Świerkowej, przy ul. Franciszkańskiej oraz pomiędzy ul. Gen. Wł. Andersa i A. Putry. Obecnie jednak prace mogą być prowadzone jedynie na terenie pomiędzy ul. A. Putry i Gen. Wł. Andersa, który stanowi teren komunalny. Pozostałe obszary będą mogły zostać zagospodarowane po zakończeniu procedur formalno-prawnych (w tym zmianie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) i pozyskaniu ich do zasobu mienia komunalnego. 

 

- Zobowiązałem Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach do kontynuowania prac związanych z przebudową terenu zielni położonego pomiędzy ul. A. Putry i Gen. Wł. Andersa. W projekcie budżetu na 2021r., po konsultacjach z radnymi, założyłem na ten cel 200 000 zł. Mam nadzieję, że radni Rady Miejskiej w Suwałkach zaakceptują moją propozycję i uchwalą budżet uwzględniający to zadanie - przekazał prezydent w odpowiedzi. 

3 Komentarzy

I bardzo dobra decyzja, zieleń to nie tylko drzewka i krzewy ale także warto by była to znacznie większa powierzchnia w postaci parku! liczę że Prezydenta dalej będzie się ścigać za to, by to doszło do skutku. 

Jestem za zielenią,stanowczo jej u nas brakuje. Mniej betonu więcej zieleni👍

Ból d...

19/11/2020

Upłynęło wiele wody w Czarnej Hańczy, zanim znowu uraczono mnie tą wiadomością i pewnie jeszcze wiele upłynie, jeżeli ten pomysł zostanie naprawdę urzeczywistniony. Tam gdzie miał powstać duży park, budują nowe osiedle... więc może zagospodarują tam maly skraweczek zieleni, bo na tyle będzie stać nasze miasto. I najważniejsze, spełni się długo oczekiwana obietnica szanownego prezydenta. 

Dodaj komentarz