Pożegnanie dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach

pożegnanie dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk Wojciecha Szczudło

W Areszcie Śledczym w Suwałkach odbyło się uroczyste pożegnanie dyrektora ppłk Wojciecha Szczudło, który objął stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.

 

Ppłk Wojciech Szczudło jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w Olsztyńskiej Szkole Wyższej oraz Europejskie Studia Specjalne w Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta w Toruniu.

 

Swoją karierę w Służbie Więziennej rozpoczął w 2004 roku na stanowisku młodszego wychowawcy działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Barczewie. Służbę w tej jednostce zakończył w 2016 roku jako Kierownik Działu Kadr i został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku, a następnie w 2020 roku na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach. Na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach został powołany dnia 17 lutego 2021 roku przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego.

- To życzliwy, wyrozumiały i otwarty na innych ludzi kompan zawodowej podróży. Traktujący każdego z równością i szacunkiem. Należy do grona doświadczonych zawodowo funkcjonariuszy, z wysokimi kompetencjami i rzetelną realizacją obowiązków. Licząc na dalszą owocną i życzliwą współpracę, Panu Dyrektorowi życzymy dalszych sukcesów i powodzenia w karierze zawodowej, a w życiu osobistym wiele radości i wszelkiej pomyślności - przekazali współpracownicy. 

 

1 Komentarzy

Dodaj komentarz