Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie Miasta Suwałk rozpoczyna się cykl kontroli właścicieli nieruchomości

 

Suwalski Ratusz informuje, że na terenie Miasta Suwałk rozpoczyna się cykl kontroli właścicieli nieruchomości (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy) wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

Władze miasta przypominają o obowiązku utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, a na terenach gdzie funkcjonuje sieć kanalizacyjna – o obowiązku przyłączenia nieruchomości do tej sieci (wyjątek stanowią nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków). Właściciele nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku co wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.

 

Kontrole prowadzone będą dwuetapowo:

  1. ETAP – weryfikacja zgłoszeń przekazanych przez właścicieli nieruchomości do prowadzonej przez Urząd Miejski w Suwałkach ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 
  2. ETAP - właściciele nieruchomości będą wzywani do przedłożenia w określonym terminie w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odpowiedniej dokumentacji:
  • umowy zawartej przez właścicieli nieruchomości (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (wykaz przedsiębiorstw znajduje się pod adresem: https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Ochrona_srodowiska/gospodarka-sciekowa/). Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów, powinni uczynić to niezwłocznie!
  • dowody uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych za okres ostatnich 12 miesięcy.

      3. ETAP – kontrole na nieruchomości

W przypadku braku złożenia zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nie złożenia dokumentów przez właściciela nieruchomości w wyznaczonym terminie wskazanym w wezwaniu kontrole zostaną przeprowadzone przez Straż Miejską.


Kontrole odbywać się będą zgodnie z poniższym planem:

 

  • ul. Artyleryjska, Bakałarzewska, Bałtycka, Bohaterów, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Brzozowa, Bukowa, Bulwarowa, Bydgoska, Cedrowa, Cicha, Czarnoziem, Czesława Miłosza, Czwartaków – IV kwartał 2023 r.
  • ul. Dubowo I, Edwarda Lecha Wojczyńskiego, Emilii Plater, Filipowska, Francuska, Gabriela Narutowicza, Generała Józefa Dwernickiego, Generała Kazimierza Pułaskiego, Hiszpańska, Hugo Kołłątaja, Iławska, Jana Brzechwy, Jasna, Jaśminowa, Kamedulska, Kasztanowa, Klasztorna, Kolejowa, Kowieńska, Krzywólka, Lazurowa, Leszczynowa, Lotnicza, Ludwika Waryńskiego, Łanowa, Łąkowa, 1 Maja, Mała, Mikołaja Reja, Miła, Miodowa, Ogrodowa, Orzechowa, Papiernia, Parkowa, Parowozowa, Partyzantów, Patli, Pawła Suzina, Podhorskiego, Pogodna, Polna – I kwartał 2024 r.
  • ul. Powstańców Wielkopolskich, Północna, Przemysłowa, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Raczkowska, Robotnicza, Sejneńska, Sianożęć, Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Stanisława Staniszewskiego, Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, Studzieniczne, Szpitalna, Szwajcaria, Szwoleżerców, Tadeusza Kościuszki, Teofila Noniewicza, Topolowa, Ułanów Grochowskich, Utrata, Utrata Krótka, Warszawska, Wawrzyńca Gałaja, Wierzbowa, Wigierska, Władysława Jagiełły, Władysława Reymonta, Włoska, Wojska Polskiego, Wylotowa, Zarzecze, Zastawie, Zwrotnicza, Żytnia – II kwartał 2024 r. 


Ratusz przypomina także mieszkańcom o obowiązku zgłoszenia/aktualizacji posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwakach w zakładce Dla mieszkańca – Gospodarka ściekowa oraz złożyć go osobiście w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, wysłać pocztą tradycyjną, elektroniczną skrzynką podawczą na platformie ePUAP lub przesłać skan na adres: os@um.suwalki.pl (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

5 Komentarzy

Kontrole to sobie w urzędach mogą prowadzić. Cenie sobie własną prywatność i nikomu niczego nie muszę udowadniać. Jeżeli ktoś chce mi coś zarzucić, to niech on pokaże dowody.

Umowy? Tak! Faktury? Tak!

Kontrole na posesji? Wtargnięcie. Obrona, jak przed napastnikiem. Tyle w temacie.

Dodaj komentarz