6. miejsce Suwałk w rankingu „Wspólnoty”

6. miejsce Suwałk w rankingu „Wspólnoty”

Szóste miejsce to obecna pozycja Miasta Suwałki w Rankingu Wydatków Inwestycyjnych samorządów za lata 2017-2019 pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”. 

 

Nagrodę na specjalnie zorganizowanej gali odebrał Mariusz Klimczyk, Sekretarz Miasta. Suwałki systematycznie awansują w tym rankingu – rok temu było to miejsce 10, a 2 lata temu dopiero 17. Obecnie środki przeznaczane w budżecie Suwałk na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca  wynoszą 1994 zł.

 

W latach 2017-2019 Miasto Suwałki realizowało duże inwestycje strukturalne i społeczne finansowane ze źródeł własnych oraz środków zewnętrznych Unii Europejskiej i budżetu państwa. Była to budowa tzw. trasy wschodniej, która ma na celu odciążenie od ruchu pojazdów centrum miasta.  Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej wyremontowano ul. Sejneńską oraz fragmenty ul. Utrata, rozbudowano ul. Leśną i Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz kończy się budowa ul. 100-lecia Niepodległości. Wszystkie te zadania tworzą wspomnianą trasę wschodnią, a ich całkowita wartość to ponad 80 mln zł. W sumie przebudowano prawie 5 km dróg. Oprócz tego chodniki, ścieżki rowerowe i parkingi.

 

Wydatki na drogi w latach 2017-2019 były największą pozycją w budżecie miasta. Oprócz projektu trasy wschodniej zrealizowano szereg dróg osiedlowych: ul. Aleksandry Piłsudskiej, Krzywólka, Mariana Piekarskiego, Knuta Olofa Falka, Wileńska, Kowieńska, Północna i wiele innych. Część tych dróg została dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz we współpracy z deweloperami. Inne duże inwestycje Miasta to budowa hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena za ponad 38 mln zł. 13,3 mln stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W tym obiekcie swoje plusligowe mecze rozgrywa Ślepsk Malow Suwałki.

 

Miasto Suwałki wybudowało również kosztem ponad 27 mln zł pas startowy na lokalnym lotnisku. W montażu finansowym dla tej inwestycji wzięły udział Fabryki Mebli FORTE (10 mln zł) oraz Samorząd Województwa Podlaskiego (6 mln zł). Przeprowadzono również szereg termomodernizacji placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 9 i 10, Zespół Szkół nr 2, 4 przedszkola i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Na każdą z tych inwestycji pozyskano dofinasowanie zewnętrzne (UE i NFOŚiGW). Wybudowane zostało też nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Technicznych przy wsparciu środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Dużą inwestycja była też rewitalizacja obiektu zabytkowego pod potrzeby miejskiego żłobka. Dzięki dofinansowaniu z programu Maluch+ wyremontowaliśmy kosztem ponad 8 mln zł zabytkową kamienicę przy ul. Kościuszki 6, gdzie powstały 123 miejsca dla najmłodszych Suwalczan. - Często używam wobec Suwałk określenia, że powinno to być miasto „kompletne”. Czyli takie, które zaspokoi potrzeby człowieka w XXI wieku. Miasto, które będzie świadczyło swoim mieszkańcom usługi na najwyższym poziomie przy zachowaniu relatywnie niskich kosztów usług komunalnych – podsumowuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 

W rankingu znalazły się również inne miasta z regionu. Łomża w tej samej kategorii co Suwałki zajęła 19 pozycję (1266 zł), z kolei Biała Podlaska aż 40 miejsce (817,41 zł). Augustów w kategorii Miast Powiatowych sklasyfikowany został na 37 pozycji (997,40zł), a Ełk na 98 miejscu (777,44zł).

 

1 Komentarzy

Dodaj komentarz