I Krajowy Zjazdy OZSS w Sejnach

Sąd Okręgowy w Suwałkach, konferencja w Sejnach

Sąd Okręgowy w Suwałkach zorganizował w Sejnach konferencję  pn.,, Interdyscyplinarne wsparcie dziecka i rodziny ‘’ oraz pierwszy  Krajowy Zjazdu Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów.

 

Sprawy sądowe dotyczące rodziny należą do jednych z najbardziej skomplikowanych, wymagających szczególnych umiejętności od wszelkich specjalistów podejmujących działania w obrębie jej systemu.  Sąd Okręgowy w Suwałkach podjął się w związku z tym inicjatywy organizacji konferencji  pn.,, Interdyscyplinarne wsparcie dziecka i rodziny ‘’ oraz pierwszego  Krajowego Zjazdu Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów. Wydarzenie zostało otwarte przez Prezesa Sądu Apelacyjnego pana Krzysztofa Adamiaka oraz Prezesa Sądu Okręgowego Jacka Sowula.

 

Podczas trzydniowego spotkania odbywającego się w Sejnach specjaliści sądowi  w zakresie psychologii oraz pedagogiki z różnych części kraju, pracujący w ramach struktur sądów okręgowych zastanawiali się nad rozwiązanymi, jakie należy podejmować, aby adekwatnie rozpoznawać potrzeby osób najbardziej potrzebujących, a co się z tym wiąże właściwie oddziaływać na system rodzinny  w trakcie toczących się spraw przed wymiarem sprawiedliwości.  Do wydarzenia włączyli się także:  Areszt Śledczy w Suwałkach, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Sąd Rejonowy w Suwałkach oraz Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

 

Spotkanie zostało zakończone koncertem Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego w synagodze. Jak twierdzi Kinga Poszwa Kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów-inicjatorka przedsięwzięcia: ,,Wydarzenie, które zostało zainicjowane przez nasz Sąd stanowi pierwszą inicjatywę  w Polsce, co spotkało się z ogromnym uznaniem. Stworzyliśmy przestrzeń do wspólnej rozmowy, wymiany doświadczeń, ale również budowania komunikacji pomiędzy zespołami. Dzięki dołączeniu przedstawicieli innych instytucji poszerzyliśmy nasze dyskusje o merytoryczne kwestie, które mimo odrębnej dyscypliny faktycznie pozostają związane z naszą pracą zawodową. Wszyscy działamy na rzecz dobra dziecka i rodziny, dlatego powinniśmy spotkać się i ze sobą rozmawiać o tym co można robić lepiej i jak to realizować w praktyce.

 

1 Komentarzy

Dodaj komentarz