Raportowanie zdarzeń medycznych – czym jest?

Raportowanie zdarzeń medycznych – czym jest?

Do obowiązku podmiotów medycznych należy raportowanie zdarzeń medycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z lipca 2020 roku. W związku z tym pojawiania się wiele znaków zapytania. Czy ten obowiązek spoczywa również na barkach prywatnych szpitali, klinik i przychodni? Jakie zdarzenia medyczne należy zgłaszać do systemu P1? Poniższy artykuł rozjaśni tę kwestię. Zobacz, dlaczego raportowanie zdarzeń medycznych stanowi kolejny ważny krok, jeśli chodzi o cyfryzację służby zdrowia.

 

Czym jest zdarzenie medyczne i dlaczego warto je raportować?

Zdarzenia medyczne to, najogólniej mówiąc, świadczenie zdrowotne, a także szereg informacji na temat jego realizacji i przeprowadzonych w związku z nim zabiegach oraz procedurach, finansowanych ze środków publicznych. Zdarzenia medyczne mają na celu profilaktykę, ratowanie czy przywracanie zdrowia pacjentowi. Do obowiązków zarówno prywatnych, jak i publicznych podmiotów medycznych należy raportowanie zdarzeń medycznych. Powinny być one przekazywane bezpośrednio do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Dlaczego warto raportować zdarzenia medyczne? Przede wszystkim dlatego, aby planowanie i przeprowadzanie procedur związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przebiegało jeszcze sprawniej. System P1 gromadzi kompleksowo informacje o zdarzeniach medycznych, które dotyczą obywateli Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej.

 

Rodzaj danych przesyłanych przez jednostki medyczne

Na platformę e-zdrowia (P1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z lipca 2020 roku, mają trafiać trzy kategorie danych. Pierwszą z nich stanowią informacje dotyczące placówki leczniczej. Obejmują one dane takie jak REGON i część kodu resortowego. Jeśli chodzi o drugą kategorię, to dotyczą one danych osobowych pacjenta. Istotne jest tu podanie numeru PESEL oraz pełnego adresu zamieszkania. Trzecia kategoria obejmuje przedstawienie kodu świadczenia zdrowotnego. Lekarz może odnaleźć kod za pośrednictwem Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizji Dziesiątej.

 

W jakim celu należy przekazywać dane?

System Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) powstał po to, aby zgromadzone w nim dane posłużyły do zbudowania obrazu stanu służby zdrowia. Swoisty monitoring może wpłynąć na właściwe leczenie pacjentów, lepsze ustalenie zdarzenia medycznego, zareagowanie na niewłaściwe leczenie, ale też na ogólną poprawę jakości służby zdrowia. W ten sposób zdecydowanie łatwiej oszacować przyczyny błędu medycznego, w wyniku którego nastąpiła śmierć pacjenta. Informowanie na bieżąco o zdarzeniu medycznym pozwala 

 

Co wchodzi w skład elektronicznej dokumentacji medycznej?

Elektroniczna dokumentacja medyczna to między innymi: diagnoza choroby, wyniki badań laboratoryjnych, czynności związane z udzielaniem udzielaniem świadczeń medycznych, a także informacja na przykład o przyczynie zakażenia pacjenta, powód wykonania zabiegu operacyjnego, informację dotyczącą podania produktu leczniczego związanego z wykonaniem zabiegu operacyjnego czy braku zdarzenia medycznego związanego z odmową przyjęcia pacjenta do szpitala. Istotną kwestią jest też rokowanie danego pacjenta i przyczyny zastosowania produktu leczniczego. Należy również zgłosić do systemu P1 uszkodzenia ciała, z którymi zgłosił się do szpitala. Informacje te mogą być pomocne w prawach pacjenta.
 

Dodaj komentarz