Wojsko przejmie basen OSiR?

zagospodarowanie basenu w budynku pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2

 

Z propozycją podjęcia rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie zagospodarowania zamkniętego basenu w budynku pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach wyszedł Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miasta Suwałki. 

 

Przewodniczący skierował do prezydenta Suwałk pismo w sprawie nawiązania kontaktu z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie możliwości wykorzystania przez Polskie Wojsko zamkniętego basenu kąpielowego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach. Chodzi o to, by żołnierze 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka J. Piłsudskiego oraz okolicznych jednostek wojskowych mogli korzystać z takiej bazy sportowej. 

- Wskazać należy, iż pływalnia OSIR jest zamknięta, nie służy nikomu i oczekuje na decyzję, co do jej przyszłości. Brak decyzji o remoncie powodować będzie, że obiekt z dnia na dzień będzie podupadać, by ostatecznie stać się ruiną, na co samorząd nie może sobie pozwolić. Obecnie trwa przebudowa basenu w Szkole Podstawowej nr 10 i wydaje się być mało prawdopodobnym, by udało się zainwestować kilkanaście kolejnych milionów złotych na przywrócenie do funkcjonowania trzeciego w mieście basenu, którym jest zamknięty obiekt. Interpeluję więc o rozpoczęcie rozmów z przedstawicielami Wojska Polskiego, by szukać rozwiązania umożliwiającego pozyskanie przez armię (w formie przez Prezydenta Miasta uzgodnionej) obiektu sportowego na potrzeby żołnierzy, których w Suwałkach i regionie przybywa, a także na oddalenie problemu przed którym stanął samorząd. Aktualnie wskazany budynek jest przekazany w trwały zarząd na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, a zatem - oczywiście jeśli organ wykonawczy Miasta Suwałki nie będzie miał przeciwwskazań w tym przedmiocie - możliwe jest zastosowanie przepisu art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Niezależnie od formy dysponowania obiektem, zawsze będzie on funkcjonował w naszym mieście i będzie mógł służyć celom sportowym, jeśli będzie czynny - czytamy w piśmie do prezydenta.
 

2 Komentarzy

HEHESZEK

09/12/2023

Uśmiałem się do łez... MONidła nie stać na  wyasygnowanie kilku milionów PLN na reaktywację zlikwidowanej niegdyś stołówki w jednostce, która w obecnych realiach jest NIEZBĘDNA, tudzież na budowę budynków koszarowych, porządnych, nowoczesnych warsztatów, a pan przewodniczący wyjeżdża ze sponsoringiem za kilkanaście milionów PLNów na koszt MONidła upadającego i niszczejącego basenu OSiR.

Dodaj komentarz