Co z nowym parkiem przy Świerkowej i Nowomiejskiej?

koncepcja zagospodarowania parku u zbiegu ulic Świerkowej i Nowomiejskiej

 

O postęp prac nad zagospodarowaniem nowego parku, który ma powstać u zbiegu ulic Świerkowej i Nowomiejskiej w Suwałkach pyta Anna Ruszewska z klubu Razem dla Suwałk.

 

20 stycznia 2023 roku Miasto Suwałki ogłosiło rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie koncepcji zagospodarowania nowego parku, który ma powstać u zbiegu ulic Świerkowej i Nowomiejskiej w Suwałkach. Opracowane przez architektów zieleni z Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach wspólnie z miejskimi urzędnikami cztery warianty zagospodarowania tego terenu zostały poddane konsultacjom w formie głosowania internetowego oraz otwartego spotkania dla mieszkańców w marcu ubiegłego roku. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach ogłosił koncepcję, która uzyskała największe poparcie w glosowaniu internetowy.

 

W związku z tym radna Anna Ruszewska złożyła interpelację do prezydenta Suwałk, aby dowiedzieć się na jakim etapie jest postęp prac nad realizacją wybranej w konsultacjach społecznych koncepcji zagospodarowania nowego parku. Jak przekazała w swoim piśmie radna, mieszkańcy biorący udział w tych konsultacjach, a także ci, którzy czekają na nowe tereny zielone w tym obszarze, powinni być informowani o tym, jak ich zdanie o które byli pytani jest rzeczywiście brane pod uwagę.

1 Komentarzy

Dodaj komentarz