Centrum aktywności seniorów powstanie w Augustowie

Centrum aktywności seniorów w Augustowie i ośrodek społeczno-edukacyjny w Żarnowie

Centrum aktywności seniorów w Augustowie i ośrodek społeczno-edukacyjny w Żarnowie to inwestycje, które zostały we wtorek (20.07) dofinansowane z funduszy europejskich. 

 

Umowy podpisali wczoraj Wiesława Burnos i Marek Malinowski, członkowie zarządu województwa. Projekty te wpłynęły na konkursy organizowane przez Lokalną Grupę Działania – Kanał Augustowski. 

 

Augustów utworzy centrum aktywności seniorów, na co wyda 1,2 mln zł, a dofinansowanie przekroczy 570 tys. zł. Rozbuduje w tym celu budynek, wykona również instalacje: elektroenergetyczną, teletechniczną, wodociągową, centralnego ogrzewania oraz kanalizację sanitarną.

 

- Jako zarząd chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy skierowane do seniorów. Musimy zadbać, by nie czuli się osamotnieni i niepotrzebni. Seniorzy w klubach i centrach aktywności odkrywają nowe pasje, nawiązują znajomości, aktywnie spędzają swój wolny czas. To bardzo cenne przedsięwzięcia - mówiła Wiesława Burnos.

 

Z kolei Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie przebuduje i rozbuduje budynek po zlewni mleka w Żarnowie, po czym kupi wyposażenie i przystosuje go do celów społecznych i edukacyjnych. Inwestycja będzie kosztować ponad 700 tys. zł, dofinansowanie wyniesie 482 tys. zł.

 

- Takie miejsca są bardzo potrzebne w małych miejscowościach. Integrują mieszkańców, pobudzają do aktywności. Są ważnym elementem budowania silnej lokalnej społeczności - podkreślał Marek Malinowski.

Dodaj komentarz