Spółka zapewnia, że inwestycja zostanie zrealizowana

Spółka zapewnia, że inwestycja zostanie zrealizowana

 

Spółka EVOLUOS, realizująca budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bulwarowej w Suwałkach wydała oświadczenie w którym zapewnia, że inwestycja powstanie. 

 

Wczoraj informowaliśmy o temacie inwestycji deweloperskiej powstającej na terenie byłego szpitala zakaźnego, który poruszony został na ostatniej sesji Rady Miasta. Z przekazanych informacji wynikało, że projekt został zamrożony, a z developerem miasto został podpisany aneks do umowy. Padły też sugestie jakoby inwestycja mogła w ogóle nie powstać. Do artykułu odniósł się wykonawca, EVOLUOS Sp. z o. o.

- Spółka realizuje przedsięwzięcie deweloperskie, polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bulwarowej w Suwałkach - wraz z niezbędną infrastrukturą. W celu realizacji inwestycji zawarta została umowa z Miastem Suwałki, na podstawie której Spółka zobowiązała się do opracowania i opłacenia dokumentacji projektowej związanej z przebudową dróg, skrzyżowań i ciągów pieszych w sąsiedztwie inwestycji, zwrotu Miastu odszkodowań wypłaconych w związku z wywłaszczeniem terenów na potrzeby inwestycji oraz do budowy i przebudowy dróg, skrzyżowań i ciągów pieszych. W wykonaniu umowy Spółka zleciła i opłaciła opracowanie w/w dokumentacji projektowej, jak również zwróciła Miastu kwoty wypłacone przez Miasto tytułem odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości. Określony w umowie termin na budowę dróg i skrzyżowań jest terminem jeszcze odległym, lecz również zostanie zachowany i Spółka wywiąże się z wszelkich przyjętych na siebie zobowiązań. 

Spółka zapewnia, iż inwestycje zostanie zrealizowana. 

- Rozpoczęcie procesu sprzedaży mieszkań zbiegło się w czasie z wybuchem wojny na Ukrainie oraz wywołanymi wojną zawirowaniami na rynku nieruchomości oraz finansowym. Wywołane wojną: braki w dostępie do surowców, drastyczne wzrosty cen materiałów budowlanych, inflacja, wstrzymanie finansowania tego typu inwestycji przez banki, spowodowały mając na względzie bezpieczeństwo inwestycji - konieczność czasowego wstrzymania procesu sprzedaży mieszkań - w oczekiwaniu na ustabilizowanie się sytuacji. Aktualnie sytuacja na rynkach uległa poprawie, zaś Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy z inwestorami zewnętrznymi, celem kontynuacji przedsięwzięcia, co wedle wszelkich przewidywań nastąpi w najbliższym czasie - poinformował Janusz Piotrowski, członek zarządu spółki.