SODN świętuje 20-lecie

Jubileusz 20 lat istnienia Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

20-lecie istnienia świętowali w piątek byli i obecni pracownicy (03.12) Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. 


Pracownicy SODN, władze miasta i przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku zebrali się dziś w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach, gdzie świętowano 20 lat istnienia Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Zadaniem jednostki jest wspomaganie pracy szkół oraz doradztwo metodyczne, doskonalenie zawodowe wychowawców, specjalistów i nauczycieli, prowadzenie szkoleń rad pedagogicznych oraz kadry kierowniczej.

 

W zeszłym roku wyliczyliśmy ponad 6000 przeszkolonych nauczycieli. Przez cały ten okres to naprawdę bardzo duża liczba - mówił Maciej Sławomir Jarmocewicz, obecny dyrektor SODN. 

- Efekt naszej pracy przekłada się na poziom i jakość kształcenia w szkołach. Odbiorcami naszych szkoleń są nauczyciele, którzy pracują w szkołach z młodzieżą, z dziećmi. Nauczyciele zazwyczaj potrzebują od nas przede wszystkim wsparcia metodycznego, czyli chcą poznawać nowe sposoby, nowe metody występujące w edukacji. My jesteśmy w stanie im to przygotować i przekazać do wykorzystywania w swojej pracy. 

Tradycyjnie podczas uroczystości był przemówienia, podziękowania i prezenty. Na gości czekał jubileuszowy tort, ale nie zabrakło też finansowego wsparcia. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk przekazał na ręce dyrektora symboliczny czek w kwocie 10 tysięcy złotych na działalność placówki. 

- Jednostka ta została powołana do wzmocnienia i wsparcia edukacji, ale skierowana jest nie do uczniów, a nauczycieli. Innymi słowy można powiedzieć, że jest to placówka, która kształci i doskonali warsztat nauczycieli. Organizowane są konferencje, warsztaty, szkolenia. Prawo oświatowe i systemy nauczania ciągle zmieniają się, a domeną SODN-u jest właśnie udzielanie wsparcia pozostałym naszym jednostkom oświatowym. Tak jak rozmawiam z dyrektorami i nauczycielami to widzę, że brakuje im jeszcze mocniejszego wsparcia, ponieważ ta rzeczywistość edukacyjna bardzo szybko się zmienia. SODN ma temu służyć - ma pomagać w edukacji naszej młodzieży. To wciąż jest rzecz w jakimś stopniu do poprawy. Mogłoby to jeszcze lepiej funkcjonować, chociaż ten 20-letni dorobek i tak jest imponujący. Na pewno trzeba zastanowić się nad formą tego wsparcia, gdyż w Suwałkach funkcjonują dwie placówki - Centrum Edukacji Nauczycieli podlegające marszałkowi i SODN podległy miastu Suwałki. Pojawiły się głosy, aby może to połączyć i inaczej poprowadzić. Pomysł jednak upadł i póki co działamy w dwóch niezależnych podmiotach. Gdyby połączyć to razem pewnie miałoby to większy potencjał, jednak te dwie formy nie wykluczają się, a współpracują - mówił Czesław Renkiewicz. 

 

Placówka została założona 30 stycznia 2001 r. i rozpoczęła działalność  1 września 2001 r. W swej 20-letniej historii SODN zarządzało sześciu dyrektorów:  Elżbieta Baranowska (2001 – 2011), Grzegorz Serafin (2011 – 2012), Bożena S. Makarewicz-Jafiszow (2012 – 2017), Wioletta Cieślukowska (2017 – 2018), Janina W. Steczkowska (2018 – 2020), Maciej S. Jarmocewicz (2020 – obecnie). Pierwsza siedziba SODN mieściła się przy ulicy Szkolnej 2 (Bursa Szkolna). Od 2004 r. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach działał w budynku przy ulicy Kamedulskiej 3. Trzy lata później SODN został przeniesiony na szóste piętro budynku przy ulicy Noniewicza 83 (siedziba ZS1), a obecnie mieści się na ulicy Innowacyjnej 1 w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego.

 

Dodaj komentarz