Trwa budowa nowego mostu na rzece Rospuda

Rzeka Rospuda nowy most

Rozpoczęły się prace związane z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Rospuda w ciągu drogi gminnej w Filipowie. 

 

Ciąg komunikacyjny z uwagi na zły stan techniczny przeprawy mostowej przez wiele lat był zamknięty dla ruchu samochodowego. Jednak po wielu staraniach i zabiegach udało się skompletować dokumentację projektową wraz z wymaganymi pozwoleniami i doprowadzić do realizacji inwestycji. Wartość robót wyniesie niemal 500 000 zł. Na te zadanie Gmina Filipów pozyskała 80% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Zakres prac obejmuje miedzy innymi:

 

 • rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego o konstrukcji kamienno-betonowej;
 • wykonanie fundamentów żelbetowych;
 • budowę nowego mostu;
 • regulację koryta oraz umocnienie brzegów rzeki Rospuda;
 • budowę kanału technologicznego;
 • wzmocnienie konstrukcji nasypów z użyciem geokraty i kruszyw naturalnych;
 • wykonanie podbudowy drogowej z mieszanki kruszyw;
 • wykonanie chodników dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej;
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni z betonu asfaltowego;
 • wykonanie skrajnych barier energochłonnych zabezpieczających ruch pieszy i samochodowy;
 • wykonanie fundamentów w moście pod latarnie oświetleniowe. Wartość robót wyniesie niemal 500 000 zł. 

 

Dodaj komentarz