Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, pandemia i przygotowania do zbliżających się ferii to główne tematy pierwszego w tym roku posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Informacje na temat aktualnej sytuacji na podlaskim odcinku wschodniej granicy RP, w związku z wprowadzeniem czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi, przedstawił zastępca komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Andrzej Stasiulewicz. Płk zaznaczył, że kryzys trwa nadal, choć przybrał inną formę - nie ma obozowisk migrantów na granicy, ale podejmują oni regularne próby dostania się na terytorium RP w mniejszych grupach w nocy, przy wsparciu białoruskich służb. Zastępca komendanta POSG poinformował również o szczegółach budowy zapory na granicy. O ciągłym wsparciu funkcjonariuszy POSG zapewnili przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku oraz 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Aktualną sytuację epidemiologiczną ze szczególnym uwzględnieniem ognisk występowania zakażeń SARS-CoV-2 oraz strategii walki z pandemią na terenie województwa podlaskiego zaprezentowała podlaska wojewódzka inspektor sanitarna Ewa Jakubowicz, która poinformowała m.in. o tym, że delikatnie wzrosło tempo szczepień w regionie - obecnie Podlaskie jest na 11. miejscu województw pod względem liczby zaszczepionych mieszkańców. Inspektor powiedziała również, że w województwie sekwencjonuje się największą liczbę prób w kraju pod kątem obecności nowego wariantu - omikrona. Do tej pory badania potwierdziły 19 przypadków.

 

Na posiedzeniu WZZK przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku omówił także aktualną sytuację epizootyczną w zakresie występowania chorób zakaźnych zwierząt na terenie województwa podlaskiego. Podlaski Kurator Oświaty, przedstawiciele: Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, WSSE w Białymstoku oraz Podlaskiego Inspektoratu Transportu Drogowego omówili kwestię zapewnienia bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa podlaskiego „Bezpieczne Ferie 2022”. Na koniec przedyskutowano także temat zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezdomnym i nieporadnym życiowo w okresie zimowym.

 

Źródło: PUW

Dodaj komentarz