Maria Kołodziejska prawdopodobnie nadal będzie kierować Biblioteką

Protokół końcowy z posiedzenia komisji konkursowej na dyrektora Biblioteki

 

W środę (19.06) odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na dyrektora Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Komisja zdecydowała o wyborze na to stanowisko dotychczasowej dyrektor, Marii Kołodziejskiej.

 

W kwietniu Prezydent Miasta Suwałki ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej. Głównym zadaniem dyrektora będzie kierowanie całokształtem działalności Biblioteki będącej miejską samorządową instytucją kultury. Wymagania to m.in. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki humanistyczne, w tym m.in. bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą lub pokrewne lub studia podyplomowe;  co najmniej 7-letni udokumentowany staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym; znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych.

 

W środę (19.06) zostało zwołane drugie posiedzenie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką, Marią Aleksandrą Kołodziejską, która spełniła wymogi formalne. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Komisji: 

 

  1. Roman Rynkowski - przewodniczący Komisji - przedstawiciel Organizatora, 
  2. Agnieszka Małka - członek Komisji - przedstawiciel Organizatora, 
  3. Marta Buraczewska - członek Komisji - przedstawiciel Organizatora, 
  4. Renata Karpińska członek Komisji przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
  5. Małgorzata Kurek - członek Komisji - przedstawiciel Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego, 
  6. Katarzyna Myszukiewicz - członek Komisji - przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Kultury przy Bibliotece Publicznej w Suwałkach, 
  7. Jarosław Filipowicz - członek Komisji - przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Kultury przy Bibliotece Publicznej w Suwałkach, 
  8. Jolanta Gąglewska - członek Komisji - przedstawiciel Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
  9. Wioletta Prymaka – członek Komisji  - przedstawiciel Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

 

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej podczas padły pytania m.in. o obszary pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych, zmiany w powiatowej sieci bibliotecznej,  czy działania promocyjne jakie planuje podjąć biblioteka, by przyciągnąć młodych suwalczan do Mediateki. Kandydatka pani Maria Aleksandra Kołodziejska otrzymała 9 głosów „za", 0 głosów ,,przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".  Przewodniczący Komisji konkursowej przedłoży teraz wyniki konkursu Prezydentowi Miasta Suwałk, który podejmie ostateczną decyzję. Pełny protokół z posiedzenia komisji dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2 Komentarzy

Jarekikot

21/06/2024

Po co robić te konkursy jak wiadomo, że kandydat obsadzony jest już dawno. Szopka dla zachowania pozorów.

Dodaj komentarz