Żłobek roku 2020 znajduje się w Suwałkach

Suwalski żłobek najlepszy w kraju

W miniony czwartek 17. września w Pułtusku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja „Żłobki i Kluby Dziecięce 2020, bo jakie początki takie będzie wszystko”, gdzie rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs „Żłobek Roku 2020” - został nim Żłobek Miejski w Suwałkach.

 

Konkurs składał się z dwóch etapów, podczas których kapituła konkursu oceniała spełnianie przez żłobki określonych kryteriów. Żłobek Miejski w Suwałkach w ponadprzeciętnym stopniu wykazał się spełnianiem wszystkich określonych standardów. Zostało też docenione pozyskiwanie przez Miasto Suwałki środków z rządowego programu „Maluch Plus” i RPO Województwa Podlaskiego na rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3. Nagrodę odebrała Jolanta Matulewicz dyrektor Żłobka Miejskiego w Suwałkach.

 

Konferencja została zorganizowana przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów dziecięcych pod honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

 

Obecnie w Suwałkach istnieją już trzy miejskie placówki. Żłobek na północy miasta do którego uczęszcza 114 maluchów. Obiekt w centrum Suwałk przy ul. Kamedulskiej, gdzie opiekę znalazło 96 dzieci oraz nowy żłóbek przy ul. Kościuszki, gdzie opiekę znalazło 122 maluchów.

 

Dodaj komentarz