Autorzy najlepszych prac o Suwałkach nagrodzeni

Prezydent nagrodził za najlepsze prace dyplomowe

Podsumowanie V edycji konkursu Prezydenta Miasta Suwałk na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki odbyło się w czwartek (02.07) w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Nagrody odebrały 3 osoby.
 

W kategorii I – prace inżynierskie/licencjackie Komisja Konkursowa zarekomendowała do nagrody pracę Pana Rafała Kruszki - temat pracy: „Projekt parkingu piętrowego nad placem parkingowym PWSZ w Suwałkach”.
 

W kategorii II – prace magisterskie Komisja Konkursowa zarekomendowała do nagrody dwie wysoko ocenione prace: Pani Olgi Wasilewskiej – temat pracy: „Idea Biophilic City a projektowanie terenów zieleni we współczesnych miastach” i Pana Tomasza Śniegowskiego – temat pracy: „Analiza porównawcza zadań własnych w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie miast Suwałk, Płocka oraz Tarnowa”.
 

Na konkurs wpłynęło łącznie 10 prac dyplomowych, w tym: 5 licencjackich/inżynierskich i 5 magisterskich. Do oceny zakwalifikowały się 3 licencjackie/inżynierskie i 5 magisterskich. Dwie prace inżynierskie, których obrona odbyła się w 2020 r. zostały przesunięte na kolejną edycję konkursu, gdyż zgodnie z § 2. ust. 1 Regulaminu konkursu, w konkursie może wziąć udział każdy absolwent wyższej szkoły publicznej lub prywatnej z kraju lub z zagranicy, który obronił pracę dyplomową w roku ogłoszenia konkursu, czyli w 2019 r. Niestety nie złożono prac w kategorii praca doktorancka.
 

Jak mówiła Ewa Sidorek, Zastępca Prezydenta Miasta, Przewodnicząca Komisji Konkursowej, wszystkie wyróżnione prace odznaczały się wysokim poziomem, a z roku na rok poziom konkursu rośnie gdyż przygotowywane prace o Suwałkach są coraz ciekawsze.


 
- Gratuluję laureatom i dziękuję wszystkim uczestnikom. Myślę, że pula nagród w konkursie – 10 tys. zł jest zachęcająca. Proszę przekazać swoim koleżankom i kolegom, że ten konkurs będzie trwał, będą kolejne edycje. Jest on organizowany po to aby z nadesłanych prac wyłonić coś, co będzie nowym pomysłem, nowym rozwiązaniem, które moglibyśmy zaaplikować jako samorząd albo wzbogacić swoją wiedzę o zjawiskach i trendach, które u nas występują – mówił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 

Foto: UM Suwałki

Dodaj komentarz