Nowy sprzęt komputerowy w suwalskich szkołach

105 laptopów i 42 komputery PC trafi do przedszkoli i szkół w Suwałkach

 

Żłobek Miejski, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Suwałk otrzymają w tym tygodniu 105 laptopów i 42 komputery PC. 

 

Nowy sprzęt zakupiony został dzięki ponad 1,6 mln zł dotacji pozyskanej przez Miasto Suwałki z Unii Europejskiej. Pieniądze w całości zostały przeznaczone na rozwój cyfrowy Miasta między innymi zakup sprzętu komputerowego ale również na powstanie portalu podatkowego dla mieszkańców i przedsiębiorców, który pozwoli kontrolować swoje podatki i należności na rzecz Miasta.

- Nowy szybki sprzęt komputerowy, zabezpieczenia antywirusowe, serwery, drukarki. Nowe narzędzia informatyczne pozwolą nam na lepszą i sprawniejszą obsługę naszych mieszkańców oraz sprawniejszą pracę naszych pracowników – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Miesiąc temu nowe komputery trafiły do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Środowiskowego Domu Samopomocy i Zarządu Dróg i Zieleni. W ramach projektu zaplanowano również szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych.  Pozyskane pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dodaj komentarz