Nowy herb przyjęty - stary tak szybko nie zniknie

radni większością głosów przyjęli projekt uchwały ws. herbu Miasta Suwałk

W środę (28.09) podczas sesji Rady Miasta suwalscy radni większością głosów przyjęli projekt uchwały ws. herbu Miasta Suwałk. Nie oznacza to jednak, że z dotychczasową wersją szybko się pożegnamy. 

 

Przed kilkoma laty władze miasta postanowiły zająć się tym tematem ponieważ Komisja Heraldyczna, działająca przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji uznała go za niezgodny z przyjętymi zasadami. Miasto Suwałki trzykrotnie podejmowało próby przyjęcia herbu zgodnego z przyjętymi podstawami prawnymi. Wystąpienia w tym zakresie kierowane były do Ministerstwa i Komisji Heraldycznej w latach 2005, 2011 i 2014. Wszystkie próby „zalegalizowania” obecnego wzoru herbu kończyły się negatywnymi opiniami komisji heraldycznej i negatywną opinią Ministerstwa. 

 

W związku z tym władze Suwałk zleciły wykonanie nowej wersji herbu, zgodnego z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Nowa wersja herbu z 2019 roku została po poprawkach zaakceptowana przez Komisję, jednak budziła duże kontrowersje wśród mieszkańców oraz wywołała debatę wśród radnych. Ten właśnie wzór herbu znalazł się na insygniach prezydenta Suwałk i przewodniczącego Rady Miasta, które same w sobie również budzą do dziś sporo kontrowersji. Suwalczanom nie podobał się nie tylko wygląd herbu, ale też fakt, że miasto przeznacza na ten cel coraz większe środki pieniężne z budżetu. Powstała nawet grupa pod nazwą „NIE” dla nowego projektu herbu Suwałk!. W styczniu 2020 roku w suwalskim Ratuszu odbyło się spotkanie w którym udział wzięli heraldycy, autorzy wzoru insygniów miejskich, Radni Rady Miejskiej w Suwałkach, lokalni historycy oraz osoby zgłaszające merytoryczne uwagi do nowego projektu herbu. Omówiono pełną genezę powstania nowego wzoru herbu, nieprawidłowości i błędy w obecnym herbie oraz wyjaśniono konieczność jego zmiany. Spotkanie zakończyło się wnioskami w zakresie wprowadzenia korekt do nowego wzoru wynikłych z przeprowadzonej dyskusji. Przedstawiona w lutym 2020 poprawiona wersja nie została zaakceptowana przez Komisję Heraldyczną. Po wybuchu epidemii koronawirusa prace nad kolejną wersją zostały wstrzymane, a temat ucichł do lipca bieżącego roku, kiedy to Robert Fidura uznany heraldyk, autor wielu herbów polskich miast, a przede wszystkim osoba która opracowała graficznie nowy herb Suwałk poinformował, że nowa wersja jest gotowa, a co najważniejsze, otrzymała pozytywną opinię Komisji Heraldycznej. 

 

Wczoraj przyszedł czas, aby uchwałę w sprawie herbu Miasta Suwałk oraz określenia zasad jego używania poddać pod głosowanie radnych. Jak mówił na wstępie Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, uporządkowanie spraw z herbem będzie wyrazem respektowania prawa przez suwalski samorząd.  

- Trzeba to dokładnie wyartykułować i podkreślać - utrzymywanie obecnego herbu w Suwałkach jest w pewnym sensie łamaniem prawa. Formalnie ten herb nigdy nie uzyskał akceptacji właściwych organów. Dzisiaj musimy odpowiedzieć na pytanie, czy zgadzamy się na utrzymywanie takiego stanu jaki jest, czyli nierespektowanie przepisów prawa, czy chcemy te przepisy prawa w naszym mieście respektować.  

Do słów prezydenta odniósł się Jacek Roszkowski z Prawa i Sprawiedliwości. 

- Chciałbym przypomnieć, że pierwsza propozycja nowego herbu była nam niejako narzucana z góry, bez naszego zdania i liczenia się ze zdaniem mieszkańców. Podkreślanie tego, że nowy herb, który wymagany jest prawem, ale nie musi być potwierdzony wolą mieszkańców - tu bym się nie zgodził. Moim zdaniem najważniejsza jest wola mieszkańca i pewne procedowanie, który powinno iść naturalnym tokiem bez takiej gry, narzucania podstępnie nowego herbu.  

Następnie odbyło się głosowanie. Za przyjęciem nowego herbu głosowało 12 radnych, przeciw była jedna osoba, a 10 radnych wstrzymało się od głosu. Wynik głosowania postanowił skomentować prezydent. 

- Potrzebna była odwaga przy podjęciu takiej decyzji, dla nas może nie najważniejszych, ale jest czas i pora, żeby uporządkować te sprawy. Nawet na sesjach padały takie głosy, że trzeba sprawę uporządkować. A jak chcemy to zrobić to widzę Prawo i Sprawiedliwość, które na sztandarach ma wypisane prawo chyba nie chce żebyśmy zrobili wszystko, aby nasz herb do obowiązującego prawa dostosować. Taka konkluzja, sorry że to mówię, ale jestem zdegustowany taką postawą. Jak spotykamy się w kuluarach to słyszę "tak, tak, trzeba zrobić". A tutaj zachowanie typowo polityczne, choć sami mówicie żeby na tej sali polityki nie uprawiać - mówił Czesław Renkiewicz.  

W odpowiedzi Jacek Juszkiewicz, przewodniczący miejscowych struktur Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że całe zamieszanie związane z herbem Suwałk wynikło z chęci posiadania insygniów. 

- Zdaje sobie sprawę, że decyzja o zmianie herbu wynikała z całego tego zamieszania od insygniów. Komisja Heraldyczna wskazała jak ten herb ma wyglądać, ale w związku z tym całym zamieszaniem i różnymi aspektami związanymi z tym dlaczego ten herb zmieniamy, wstrzymaliśmy się od głosu.  

Przyjęcie nowego herbu nie oznacza jednak, że dotychczas używana wersja zniknie z przestrzeni miejskiej z dnia na dzień. Przyjęta uchwała nie nakłada na osoby i podmioty używające dotychczasowego wizerunku herbu natychmiastowego obowiązku wymiany na nowo wprowadzony wzór. Zgodnie z jej treścią używanie przedmiotów, obiektów i innych elementów na których widnieje dotychczasowy wzór herbu, powinno być kontynuowane do czasu ich naturalnego zużycia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności. Nowy wzór herbu powinien natomiast być wprowadzany do nowo projektowanych i wykonywanych przedmiotów, zastosowań lub działań.

 

herbsuwalk

3 Komentarzy

pisiorek

29/09/2022

I nie posłuchali młodych :( a szkoda, kolejne pieniądze wydane lekką ręką, a insygnie dla włodarzy też do poprawki? 

A może panujący nam prezydent niech dopisze do herbu PZPR, skrót organizacji do której należał i działał wiele lat ?

Dodaj komentarz