Urządzenia do udrażniania dróg oddechowych trafią do szkół i przedszkoli

Prezydent Suwałk podjął decyzję o zakupie sprzętu do udrażniania dróg oddechowych

 

Prezydent Suwałk podjął decyzję o zakupie sprzętu do udrażniania dróg oddechowych do wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

 

W maju interpelację w sprawie zakupu urządzeń do udrażniania dróg oddechowych dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki skierowała do prezydenta Suwałk Anna Ruszewska z klubu "Razem dla Suwałk". - To sprzęt, który uratuje dzieci przed zadławieniem w sytuacji kryzysowej, gdy zawodzą inne metody - tłumaczyła radna. Urządzenie ma zastosowanie jako uzupełnienie standardowej procedury pierwszej pomocy w sytuacji, gdy ta nie przynosi pożądanego skutku. 

 

W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk przekazał, że  celu eliminacji źródeł zagrożenia oraz w celu prewencji skutkom zadławień wśród dzieci, podjął decyzję o zakupie sprzętu do udrażniania dróg oddechowych we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, a także w trzech lokalizacjach Żłobka Miejskiego w Suwałkach.

- Popularyzację wartości pozytywnych, której jednym z czynników jest przeciwdziałanie sytuacjom niebezpiecznym, w szczególności zagrażających życiu najmłodszych, uważam za cenne i bardzo potrzebne. Informuję, iż sukcesywnie, do końca bieżącego roku budżetowego wszystkie jednostki zostaną wyposażone w powyższy sprzęt, z wyjątkiem jednego przedszkola, posiadającego w swoich zasobach ww. aparaturę, której zakup sfinansowany został ze środków pochodzących z funduszy Rady Rodziców. Wyrażam przekonanie, iż powyższa idea skutecznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wśród młodych Suwalczan, uczuli na sytuacje potencjalnie niebezpieczne, a także ograniczy ryzyko zadławień - czytamy w odpowiedzi.

Całkowity koszt zakupu to kwota około 12 tysięcy złotych w skali całego miasta.
 

Dodaj komentarz