Apel o wsparcie w walce z nasilającą się epidemią Covid-19

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, będąc organem koordynującym działalność służb Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podlaskiego apeluje o wsparcie w walce z nasilającą się epidemią Covid-19. 

 

Dane epidemiologiczne bezsprzecznie wskazują na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną na terenie naszego województwa: liczba zakażeń w okresie od 11.10-17.10.21r. wynosiła 1784, w analogicznym okresie bieżącego miesiąca, czyli od 11 do 17 listopada wynosi 4759. 

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna, jako instytucja powołana do realizacji zadań w obszarze ochrony zdrowia i życia ludzkiego dokłada wszelkich starań, celem uświadomienia społeczeństwu korzyści ze szczepień ochronnych przeciw zachorowaniu na Covid-19, znaczeniu zachowania dystansu społecznego oraz roli maseczek ochronnych i higieny rąk w przerwaniu dróg szerzenia się wirusa SARS–CoV–2 w społeczeństwie. Przepisy prawne wydane w tym względzie podyktowane są koniecznością dbałości o dobro publiczne, jakim jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego w sytuacji stanu epidemii i mają charakter norm publicznoprawnych, bezwzględnie obowiązujących. Niedopuszczalna jest akceptacja lekkomyślnego niweczenia wysiłków w walce z epidemią poprzez świadome lekceważenie ograniczeń, których nieprzestrzeganie prowadzi do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2 (COVID-19). Równolegle z działaniami edukacyjno– informacyjnymi kierowanymi do mieszkańców, realizowane są czynności kontrolne, sprawdzające stopień przestrzegania ograniczeń, nakazów, zakazów określonych rozporządzeniem MZ z dnia 06.05.21r. (Dz. U. z 2021, poz. 861 z późn. zm.). 

 

Jak widać, sytuacja epidemiologiczna na terenie województwa podlaskiego pogarsza się. W tym względzie konieczna jest nasza dyscyplina w zakresie zachowania reżimu sanitarnego, między innymi w galeriach handlowych, obiektach handlowo-usługowych, sklepach mało- i wielkopowierzchniowych, restauracjach oraz na terenie innych obiektów użyteczności publicznej, wszelkich zakładach pracy, instytucjach, placówkach edukacyjnych i innych z których korzystamy i w których pracujemy. 

 

Apeluję zatem o podjęcie i realizację w nadzorowanych zakładach czynności zmierzających do zwiększenia nadzoru nad przestrzeganiem przez klientów/pacjentów zasady DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki), w tym szczególnie w odniesieniu do respektowania przez osoby odwiedzające obowiązku zasłaniania ust i nosa. 

 

Powyższe nabiera szczególnego znaczenia w czasie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, który skutkuje zwiększoną liczbą klientów, spędzających na zakupach, czy w placówkach usługowych dłuższy czas niż zazwyczaj. Wskazuję, że okres przedświąteczny to również dodatkowe ryzyko transmisji wirusa ze strony osób przyjeżdzających na teren naszego województwa z zagranicy, czy z innych województw. 

 

Zachęcam do wdrożenia w Państwa zakładzie większej dyscypliny w zakresie zachowania reżimu sanitarnego zarówno przez personel jak i osoby odwiedzające, pomimo wiążących się z tym niedogodności. 

 

Jednocześnie wyrażam nadzieję, że zrozumienie powagi sytuacji i wprowadzenie w kierowanych zakładach, skutecznych działań profilaktycznych, minimalizujących ryzyko szerzenia się wirusa SARS–CoV–2 przyniesie wymierne korzyści w procesie wspólnego opanowania utrzymującej się pandemii i zapobiegnie ewentualnym ograniczeniom w funkcjonowaniu życia publicznego. Naszym wspólnym celem jest ochrona zdrowia publicznego i zapewnienie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia. 

 

p.o. Podlaskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Białymstoku 

Ewa Jakubowicz 

2 Komentarzy

CZESŁAW R.

21/11/2021

ale pani jukubowicz proszę nie siać paniki bo nadworny minister kraksa czy jakos tam jak go nazywają nasza mądra głowa ministerialna mówił kilka dni temu że w podlaskim epidemia juz wyhamowala i dalej hamuluje, będzie dobrze tylko nie straszyć bo będzie wiecie co .....

Adrian

22/11/2021

1. Szczepień obowiązkowych nie będzie, bo nam słupki sondaży spadną.
2. Nie wprowadzimy obostrzeń dla nie zaszczepionych, bo nam słupki sondaży spadną.
3. Pracodawca nie dowie się czy pracownik jest zaszczepiony, bo nam słupki sondaży spadną.
4. Nie będzie lockdownu, bo nam słupki sondaży spadną.

To może zamknąć lasy ?

 

Dodaj komentarz