Dotacje na podniesienie jakości kształcenia w szkołach w Sejnach i Pawłówce

Dotacje na podniesienie jakości kształcenia w szkołach w Sejnach i Pawłówce

Dodatkowe zajęcia dla 50 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego w Sejnach i 32 uczniów Szkoły Podstawowej w Pawłówce odbędą się dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w czwartek 25. czerwca podjął decyzję o dofinansowaniu trzech projektów zgłoszone w ramach Lokalnych Grup Działania. Łącznie na ten cel przeznaczono 493 tys. zł. 

 

Dwa z trzech projektów wpłynęły w ramach Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania. Pierwszy, który złożył powiat sejneński, zakłada podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych dla 50 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego w Sejnach. Będą to zajęcia rozwijające zainteresowania (kółko literacko - czytelnicze, zajęcia z informatyki, biologii, matematyki, języka angielskiego) oraz zajęcia wyrównawcze (z matematyki, historii, geografii i chemii). W ramach projektu szkoła kupi również komputery wraz z oprogramowaniem. Koszt tego projektu sięga 180 tys. zł, dotacja z RPOWP to blisko 171 tys. zł.

 

Drugi projekt zrealizuje gmina Przerośl. Skierowany jest on do 32 uczniów Szkoły Podstawowej w Pawłówce. Skorzystają oni z zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, niemieckiego i matematyki. Wezmą udział w kołach matematycznych i szachowych, zajęciach z informatyki z elementami robotyki, zajęciach z umiejętności uczenia się i rozumienia tekstów. W ramach projektu zostanie też doposażona pracownia językowa w szkole. Realizacja projektu będzie kosztować 74,4 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP pokryje prawie 69 tys. zł. Ma on za zadanie wyrównać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze szkoły wiejskiej w stosunku do rówieśników z miasta.

Dodaj komentarz