Ścieżka na Ślepsk w Augustowie gotowa

Otwarcie nowo wybudowanego ciągu pieszo–rowerowego w Augustowie

Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego ciągu pieszo–rowerowego wzdłuż ulicy Rajgrodzkiej odbyło się we wtorek (07.12) w Augustowie.

 

O realizację tej inwestycji augustowianie zabiegali od lat. W dzielnicy Ślepsk znajdują się największe augustowskie zakłady pracy. Codziennie w tę stronę podróżują setki, a nawet tysiące augustowian. Przemieszczanie się po zatłoczonej drodze stwarzało realne zagrożenie dla pieszych i rowerzystów.

 

Zadanie obejmowało wycinkę krzewów i drzew, wzmocnienie podłoża, przebudowę systemów odwadniania, budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 2,5 km i szerokości 3 m, wykonanie skrzyżowań i wjazdów na posesje, budowę oświetlenia i wykonanie elementów oznakowania wraz z elementami bezpieczeństwa, tj. barierkami ochronnymi i wyniesionymi przejściami dla pieszych. Ścieżka o nawierzchni bitumicznej, w miejscach gdzie było to możliwe, została odsunięta od jezdni w celu poprawy bezpieczeństwa oraz dostosowana wysokościowo do terenu.

- Cieszę się, że powiat przyjął wsparcie i dał się przekonać do podjęcia tej ważnej inwestycji. Zaledwie kilka miesięcy temu podpisałem decyzję o wsparciu powiatu, a dziś mieszkańcy mogą już korzystać z gotowej ścieżki pieszo-rowerowej - powiedział burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.   

Na zadanie o wartości blisko 5,6 mln zł Powiat Augustowski uzyska wsparcie w wysokości ponad 2,5 mln zł z trzech programów: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także z rezerwy subwencji ogólnej budżetu Państwa. Wkład własny zostanie sfinansowany z budżetu Powiatu – ponad 2 mln zł oraz Gminy Miasta Augustów w kwocie 1 mln zł, z czego 870 tys. zł przeznaczono na wykonanie oświetlenia. Większa część odcinka ciągu pieszo – rowerowego objęta była Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, którego zapisy nie pozwalały na lokalizację tego typu infrastruktury, dlatego inwestycja musiała być wykonywana w oparciu o przepisy tzw. specustawy. W związku z koniecznością pozyskania gruntów pod realizację tego zadania, w kosztach zostały uwzględnione środki finansowe w wysokości ok. 400 tys. zł na ich wykupy.

- Decyzja o realizacji tego zadania została podjęta dokładnie dwa lata temu, podczas spotkania Zarządu Powiatu z mieszkańcami, w dniu 6 grudnia 2019 r. Jest to zatem inwestycja, która powstała w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej, w rekordowo krótkim czasie od podjęcia decyzji o realizacji, do momentu jej sfinalizowania – mówił Jarosław Szlaszyński, starosta Augustowski.

 

Źródło: Powiat Augustowski/UM Augustów

Dodaj komentarz