Edukacja suwalskiej młodzieży z wojskiem

program edukacyjno-obronny Ministerstwa Obrony Narodowej

 

7 suwalskich szkół podstawowych i 3 szkoły ponadpodstawowe zostały objęte programem edukacyjno-obronnym, przygotowanym i realizowanym we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Celem programu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

 

Szkolenia w czasie trzech godzin lekcyjnych zawierały treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Zajęcia przeprowadzili wojskowi szkoleniowcy, a ich nadrzędnym założeniem jest przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, przyjazny i dostosowany do wieku uczniów.

 

Dodaj komentarz