Umowa partnerska między Muzeami. Powstanie II część "Pieśni o domu"

Muzeum Okręgowe w Suwałkach otrzyma blisko 466 tysięcy euro

 

Muzeum Okręgowe w Suwałkach otrzyma blisko 466 tysięcy euro, które przeznaczone zostaną m.in. na wykonanie drugiej części stałej ekspozycji w Muzeum im. Marii Konopnickiej pt. „Pieśń o domu”.

 

W miniony czwartek (04.04) w litewskim Alytusie została podpisana umowa partnerska na realizację projektu z programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 pt. „Transgraniczna droga do nieskończoności wspomnień”, pomiędzy liderem projektu Muzeum Krajoznawczym w Alytusie, reprezentowanym przez dyrektor Aušrę Jurčiukoniene, a partnerami projektu: Muzeum Okręgowym w Suwałkach, reprezentowanym przez dyrektora Jerzego Brzozowskiego i Muzeum Krajoznawczym w Łoździejach, reprezentowanym przez dyrektor Daivę Andruškevičienė.

 

Ten symboliczny akt uruchamia realizację projektu, która potrwa 2 lata. Muzeum Okręgowe w Suwałkach jest największym beneficjentem z trojga partnerów, ponieważ otrzyma blisko 466 000 euro z całej kwoty projektu opiewającej na blisko 917 000 euro. Wkład własny w wysokości 20% zapewnił muzeum jego Organizator, czyli Urząd Miejski w Suwałkach.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną: druga część stałej ekspozycji w Muzeum im. Marii Konopnickiej pt. „Pieśń o domu”, wystawa plenerowa poświęcona znanym postaciom z Suwałk, Alytusa i Łoździej oraz eventy związane z wspólną historią. Ze strony muzeum projektem kierować będzie kierownik Muzeum im. Marii Konopnickiej Magdalena Wołowska-Rusińska.

 

1 Komentarzy

Gość

09/04/2024

w 1891 roku w Olicie (Alytusie) urodził się Ksiądz związany z Suwalszczyzną i Suwałkami.  

 

Dodaj komentarz