Maturzyści poznali wyniki

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki tegorocznych matur

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała we wtorek (05.07) wstępne wyniki tegorocznych matur.

 

Maturzyści z całej Polski poznali dziś swoje wyniki. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2022 roku (w maju) przystąpiło w całym kraju ponad 268 tysięcy osób, a zdało maturę średnio 78,2 procent. W województwie podlaskim przystąpiło do egzaminu 8 386 tegorocznych absolwentów. Zdało 6 tys. 389 abiturientów (76,2%). 1 360 osób (16,2%) ma prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu, natomiast 637 piszących (7,6%) nie zdało egzaminu. 

 

W Suwałkach zdawalność wyniosła 79%, podczas gry w kraju wyniosła 78%, a w województwie 76%. Z języka polskiego na poziomie podstawowym suwalscy maturzyści uzyskali średni wynik na poziomie 54% (zdawalność 95%), z podstawowej matematyki 58% (zdawalność 83%), a z podstawy angielskiego 73% (zdawalność 94%). Szczegóły: województwo podlaskie

 

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2022 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej. Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. W 2022 r. część ustna była przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy musieli przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub przystąpienie do części ustnej egzaminu stanowiło element realizacji porozumienia międzynarodowego.

 

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 9 września 2022 r.

Dodaj komentarz