Pozytywny wynik kontroli LZS

pozytywny raport z kontroli Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych

 

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe wywiązało się z powierzonego  mu przez Ministra Sportu i Turystyki5 zadania publicznego w zakresie upowszechnienia sportu różnych grup społecznych i środowiskowych - wynika z kontroli NIK.

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku przedstawiła pozytywny raport z kontroli Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych ws. organizacji, przyznawania środków oraz realizacji przedsięwzięć w ramach konkursu Sport dla wszystkich w latach 2022-2024. Przy tak dużej skali działalności nie obyło się bez pomniejszych błędów, jednak nie rzutowały one na pozytywną ocenę końową LZS-ów. 

 

Zdaniem NIK zrzeszenie rzetelnie nadzorowało i monitorowało realizację przedsięwzięcia zapewniając jego terminowe zakończenie i rozliczenie, jednak z uwagi na liczbę przedsięwzięć i ich zakres w niektórych przypadkach dopuściło do błędów w dokumentacji finansowo-księgowej. Wykonawców poszczególnych usług wyłaniano z zachowaniem przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych określonych w umowie o dofinansowanie oraz w regulacjach wewnętrznych Zrzeszenia. W większości przypadków KZ LZS i 16 wojewódzkich zrzeszeń realizujących zadanie prawidłowo wydatkowało przyznane dofinansowanie w kwocie 14 mln zł, środki własne i pochodzące z innych źródeł, w tym publicznych. W niektórych przypadkach stwierdzono jednak wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 6,0 tys. zł. Stwierdzono również braki i błędne opisy na 32 dokumentach księgowych na wszystkie poddane kontroli oraz w dziewięciu przypadkach braki w przekazywaniu informacji o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Ministerstwa, co było niezgodne z § 4 ust. 2 umowy o dofinansowanie. Ponadto w siedmiu sprawozdaniach wykazano uczestnictwo organizatorów sportu w imprezach zagranicznych, co było niezgodne z wymogami Program Sport dla wszystkich.

- Praca w Zrzeszeniu LZS to dla mnie pasja i spełnienie. Sport, w różnych formach zawsze towarzyszył mi w życiu. Ludowe Zespoły Sportowe to organizm, na którym wychowali się i wychowują zawodowcy. To właśnie oni często rozpoczynając przygodę ze sportem w LZS-ach, stając się później reprezentantami naszego kraju, naszą dumą w różnych dziedzinach sportu. Ludowe Zespoły Sportowe pomagają często w wychowaniu w sporcie dzieci, młodzieży, która ma utrudniony start w życiu, osobom wykluczonym z takich możliwości finansowo. A to bardzo często tam jest ogromny potencjał, w który należy zainwestować. Jeżeli taka inwestycja nie zaowocuje medalami, osiągnięciami, to z pewnością zaowocuje zdrowiem, dobrym wychowaniem, uznawaniem zasad.  Zawsze starałem się aby moje działania były czyste, transparentne. Po co? Po to, żebym zawsze mógł spać spokojnie. Audyt, którego dokonała Najwyższa Izba Kontroli to potwierdza. Oczywiście LZS-y są ogromnym organizmem, działamy prężnie we wszystkich województwach. W szeregach LZS-ów jest kilkaset tysięcy osób, sportowców, działaczy. I to normalne, że błędy się pojawiają. Bo tak jak się mawia, błędów nie popełnia tylko ten, który nic nie robi. Dziękuję za zaufanie - podsumował Mieczysław Baszko, prezes Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

1 Komentarzy

Adrian

10/06/2024

"Najwyższa Izba Kontroli (NIK) na podstawie wyników kontroli sposobu przygotowania i przeprowadzenia programu "Sport dla wszystkich" na 2023 rok skierowała do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka."

Kolega koledze przyznał miliony po uważaniu. O tym też warto napisać.

Dodaj komentarz