Od dziś wzrost opłat za odbiór śmieci

Podwyżka opłat za śmieci, Podwyżka cen za odbiór śmieci

Od 1. lipca zaczęła obowiązywać nowa miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami od mieszkańców Suwałk w wysokości 33 zł od gospodarstwa domowego.

 

Od dziś wprowadzony zostaje ustawowy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych (frakcji: szkło, plastik, papier, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz zbiórki niesegregowanych, zmieszanych, odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców. A to oznacza, że nie będzie już można swobodnie decydować o sposobie gromadzenia odpadów. Od tego terminu będą obowiązywać także nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zacznie również obowiązywać nowa miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami od mieszkańców Suwałk w wysokości 33,00 zł od gospodarstwa domowego. Jak przekazał suwalski Ratusz, powody wzrostu nie są od nich zależne. - Podstawową przyczyną wzrostu opłaty stały są nieprzewidywalne i niezależne od Miasta problemy na rynku surowców wtórnych i gwałtowny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów, których jedyną formą zagospodarowania jest ich spalenie (tzw. preRDF) Do tych odpadów należą zwykłe folie, opakowania po cukierkach, drobne torby foliowe itp. Dla przykładu: w okresie kilku miesięcy 2019 r. koszt spalenia jednej tony tego typu odpadu wzrósł niemal 3 krotnie, z 230 zł za tonę do ponad 600 zł/t - informują władze miasta.

 

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty rośnie dwukrotnie. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 66 zł od gospodarstwa domowego. Szczególny apel trzeba skierować do mieszkańców budynków wielorodzinnych, w których selektywny odbiór odpadów praktycznie nie istnieje. Dużo będzie zależeć od samodyscypliny mieszkańców budynków wielorodzinnych oraz ewentualnym dyscyplinowaniu sąsiadów, którzy nie będą stosować się do wymogów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Istnieje  możliwość zastosowania ulg dla mieszkańców Suwałk. Są to ulgi wynikające z ustaw, ale również z przygotowanego przez włodarza programu osłonowego. Pomoc ustawowa przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, tj. 701 zł (w przypadku osoby samotnie gospodarującej) oraz  528 zł (na osobę w rodzinie). Działaniem osłonowym ze strony Miasta Suwałki objęte zostaną osoby samotnie zamieszkujące w lokalu lub domu (do którego posiadają tytuł prawny), uzyskujące miesięczne dochody w wysokości nieprzekraczającej 1500 zł netto i nie korzystające z innych form pomocy uwzględniających dopłatę lub zwolnienie za odbiór odpadów (z wyłączeniem osób kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym). Jednym z warunków jest też brak zaległości wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach z tytułu podatków i opłat. Pomoc odbywa się na wniosek osoby uprawnionej lub opiekuna prawnego - złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (wzór na stronie bip.um.suwalki.pl - w zakładce Zarządzenia) oraz na stronie MOPR. Kwota zwolnienia wynosi 13 zł miesięcznie.


Terminy wnoszenia opłat pozostają bez zmian:                

                                                                                                  

  • za styczeń, luty, marzec - do 15 marca,
  • za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 czerwca,
  • za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 września,
  • za październik, listopad, grudzień - do 15 grudnia.

 

6 Komentarzy

Adrian

01/07/2020

Ja bym chciał płacić za wodę "od gospodarstwa domowego".
W zamian obiecuję, że wykąpię się w tej samej wodzie co żona a na koniec dzieci i jeszcze spłuczę psa.

Z tą wodą to tylko obiecanki cacanki. Kanapki swoje, żony i dzieci zawijasz w jeden papier lub worek foliowy. To tak jakbyś chodził w tych samych butach z żoną i dziećmi, bo przecież zużywasz i wyrzucasz tyle samo butów i odzieży co jedna osoba. Acha używasz tego samego papieru toaletowego i pieluch co reszta rodziny. Grunt to dobry humor.

waffen-ss

02/07/2020

że niedługo będzie zbiorowa odpowiedzialność i za śmieci mieszkańcy będą płacić po 66 zł. za worki plastikowe i torby i papierki po cukierkach to kto zapłaci. W co segregować? A kto płacić będzie za worki plastikowe na śmieci do segregacji.......do wora a wór do jeziora.

Duży problem to nie segregacja tylko mieszane produkty/opakowania. Sam plastik czy papier można ponownie przetworzyć. Papier pokryty plastikiem jest do spalenia. A właściwie dlaczego paragony nie są z surowego papieru, ulotki również mogą być chropowate a nie śliskie itp. Jakby opakowania były z jednego tworzywa to sortowniom odpadów również byłoby prościej.

Joziak

02/07/2020

Domyślam się, że w akronimie PGK ratusz zmienił przymiotnik "Komunalnej" na "Kapitalistycznej". Skoro tak, to przede wszystkim powinien obniżyć gażę prezesa, a nie ochoczo strzyc poddanych, jak w ostatnich serialach chłopów pańszczyźnianych. - Byśmy śmieci utylizowali, ale nie mamy gdzie - możni wpadli w zadumę. Jak ludzie chcą się modlić, to budują kaplicę. Można je sypać na lotnisku, póki włodarze nie latają. Swoją drogą polecam Radzie Miejskiej przegląd kadr jej podległych.  

Może zastanowić się co zrobić z osobami, które prowadzą agroturystykę i po każdym weekendzie wory śmieci przywożą do śmietnika. Tak jest przy ul. Lityńskiego 10. Są osoby,które mają tutaj sklepy i niby to śmieci ze sklepów, wszystko razem butelki, papiery i inne. O kogo chodzi to kto przeczyta będzie wiedział, zresztą robię zdjęcia jako dowód, jeśli to się dalej będzie powtarzało zgłoszę odpowiednim organom, tyczy się również pewnej Pani z Lityńskiego 10 a.

Dodaj komentarz