Droga Zusno - Jemieliste gotowa

Remont drogi powiatowej

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA w Suwałkach zakończyło prace przy przebudowie drogi powiatowej Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste.

 

Przebudowa drogi powiatowej obejmowała m. in. roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego drogi, mijanek i zjazdów, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR2, a na zjazdach wykonano nawierzchnię bitumiczną. 
Renowacji i oczyszczenia doczekały się również przydrożne rowy.

 

Przebudowa nawierzchni drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną o długości 3,131 km oraz wykonanie oznakowania pionowego ma znacząco wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu jazdy oraz wyeliminować zapylenie otoczenia drogi.

 

Modernizacja drogi możliwa była dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 851.603,33 zł. Całkowita wartość przebudowy drogi to kwota 1.724.342,84 zł. W kosztach przebudowy drogi partycypowała Gmina Filipów.


 

5 Komentarzy

Dodaj komentarz