Gala Ucznia Zdolnego w Suwałkach

Stypendia i nagrody od władz miasta otrzymali uzdolnieni uczniowie z Suwałk

Stypendia i nagrody od władz miasta otrzymali we wtorek (05.10) w Suwalskim Ośrodku Kultury uzdolnieni uczniowie z Suwałk. 

 

Stypendia za wyniki w nauce i sporcie to element realizacji programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”. Przyznawane są od 2013 roku dzieciom i młodzieży uczącej się w Suwałkach. Program ma zachęcić uczniów do rozwoju swoich pasji, pogłębiania wiedzy i większego zaangażowania w naukę. Dziś w Suwalskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta gala podczas której rozdane zostały nagrody i stypendia za ubiegły rok szkolny. Nagrody wręczyli Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk i Roman Rynkowski, zastępca prezydenta. Uroczystość uzupełniły występy artystyczne w wykonaniu grup działających w Suwalskim Ośrodku Kultury. 

 

Jak mówił podczas uroczystości Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, dziś wręczonych stypendiów jest jedynie 1/3 w porównaniu z ubiegłymi latami, jednak główny wpływ na taki stan rzeczy miała pandemia i zmiana trybu nauczania. 


- Po raz kolejny zbieramy naszych utalentowanych uczniów, aby pogratulować im sukcesów w ubiegłym roku szkolnym, sukcesów w nauce i w sporcie. Tych sukcesów było sporo, chociaż mniej niż w okresie przed pandemią. Jest to oczywiście skutek tego, że w ubiegłym roku szkoły pracowały, ale nie w pełnym zakresie. Nie organizowano olimpiad i konkursów przedmiotowych, mniej też było zawodów sportowych. Gdyby to był normalny rok szkolny, tak jak przed pandemią, wtedy można by podsumować i ustalić jakie są różnice w nauczaniu. Zasady przyznawania nagród i stypendiów nie zmieniły się. Pandemia naruszyła pewien obraz porównawczy i nie możemy obecnie wprost porównywać wyników obecnych z tymi z poprzednich lat. 

W sumie przyznano stypendium lub nagrody 54 uczniom w łącznej kwocie 69 tysięcy złotych. Ponadto z inicjatywy prezydenta  przyznano siedem nagród uczniom, którzy uzyskali najwyższy w Mieście Suwałki wynik procentowy z egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego i jedną nagrodę za osiągnięcia w sporcie absolwentowi SP11 (obecnie uczniowi II LO) za zajęcie I miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Polski Szkół – Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach. Czesław Renkiewicz wręczył także nagrody trzem szkołom za dobre wyniki nauczania. Każda z nich otrzymała po 10.000 zł – są to Szkoła Podstawowa nr 5, Zespół Szkół nr 2 oraz Zespół Szkół Technicznych.

Dodaj komentarz