Dzieła za ponad milion zł trafiły do Muzeum

Nowe obrazy w Muzeum Okręgowym

W minionym tygodniu w Muzeum Okręgowym w Suwałkach odbyła się uroczystość przekazania do zbiorów muzealnych kolekcji polskiego malarstwa współczesnego. Reprezentujący muzeum dyrektor Jerzy Brzozowski i przekazująca dar Izabela Roman podpisali umowę darowizny, która obejmuje czterdzieści cztery obrazy i trzy rzeźby.

 

Kolekcja gromadzona była przez wiele lat. Inspiracją do jej powstania było zainteresowanie sztuką oraz przyjaźń z artystami. Piękno było tą kategorią estetyczną, która stała się kluczem wyborów. W zbiorze znalazły się prace zarówno nieżyjących już klasyków polskiego malarstwa współczesnego, jak i  dzieła twórców uczestniczących nadal w polskim życiu artystycznym: Kiejstut Bereźnicki, Henryk Cześnik, Michał Herman, Anna Jaźwińska, Grzegorz Kalinowski, Kazimierz Kalkowski, Bronisław Kierzkowski, Hugon Lasecki, Jan Lebenstein, Zbysław Maciejewski, Eugeniusz Markowski, Henryk Musiałowicz, Artur Popek, Janusz Przybylski, Stasys Eidrigevičius, Anna Sobol, Ryszard Stryjec, Andrzej Strumiłło, Anna Wrzeszcz.

 

Izabela Roman, która mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych, jest związana rodzinnie z Suwalszczyzną, z Puńskiem. Urodziła się w rodzinie zasłużonej dla regionu. Jej ojciec, Jerzy Roman, był cenionym lekarzem radiologiem. Do jej przodków należeli m.in.:  Walery Roman i gen. Mieczysław Mackiewicz, działacze niepodległościowi. W pierwszych dniach marca tego roku kolekcja trafiła z USA jako depozyt  do suwalskiego muzeum, do Działu Sztuki, który troszczy się o wzbogacanie zbiorów i zajmował się przejęciem daru. Po opracowaniu kolekcja zostanie zaprezentowana na wystawie w 2021 roku.

 

Przekazany Muzeum Okręgowemu dar ma niezwykłe znaczenie. Zbiór o wartości ponad miliona złotych znacząco wzbogaca zasoby sztuki współczesnej w placówce. Jest cennym artystycznie i kolekcjonersko obrazem historii polskiego malarstwa od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Jednocześnie stanowi impuls do konsekwentnego rozbudowania kolekcji tak, aby stała się reprezentacyjną dla polskiego malarstwa współczesnego, także związanego z północno-wschodnią Polską.

Dodaj komentarz