400 tys. zł na kolejne przejścia dla pieszych

Kolejne prace związane z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

 

Kolejne prace związane z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych będą miały miejsce w Suwałkach w przyszłym roku. Miasto pozyskało na ten cel ponad 400 tysięcy złotych dofinansowania z Unii Europejskiej.

 

Cały projekt wart jest ponad pół miliona złotych. O szczegółach mówił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. 

- W ostatnich dniach ukazała się lista projektów, które otrzymają dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Infrastruktura Środowisko. Całkowity koszt naszego projektu to  521 625 zł. Przyznane nam dofinansowanie to 425 524,45 zł. Cieszę się, że nasz wniosek złożony do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie uzyskał akceptację. Jest to kolejna inwestycja, którą zrealizujemy w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Zadanie polegać będzie na oznakowaniu poziomym grubowarstwowym 19 przejść dla pieszych na tle czerwonym; opracowaniu dokumentacji technicznej i montaż azylu dla pieszych na ulicy Mickiewicza, naprzeciw I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach i montażu sygnalizatorów wibracyjnych na 14 przejściach dla pieszych na drogach mających status dróg publicznych. Kolejnym zadaniem będzie zakup mobilnego miasteczka rowerowego, czyli kompleksu obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego, praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych, do nauki jazdy na rowerze i przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową. Miasteczko będzie znajdowało się na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 66. Szczegóły na załączonym zdjęciu. 

 

Dodaj komentarz