90% rodziców sygnalizuje negatywny wpływ nauczania zdalnego

Interpelacja Zdzisława Przełomca w sprawie wpływu nauczania zdalnego na dzieci

Trudności związane z samodyscypliną, koncentracją uwagi i motywacją do pracy czy pogarszanie atmosfery rodzinnej i konflikty między rodzeństwem - to zgłaszane przez rodziców problemy związane z nauczaniem zdalnym dzieci i młodzieży. 

 

Interpelację dotyczącą obaw mieszkańców miasta Suwałk o zdrowie oraz stan emocjonalny dzieci objętych nauczaniem zdalnym z uwagi na panującą w kraju pandemię koronawirusa złożył Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miasta Suwałki. Jak twierdzi, jego rozmówcy wyrażają obawy o stan emocjonalny swoich dzieci, które niemalże od roku nie uczestniczą w stacjonarnych zajęciach szkolnych, a przez to w sposób postępujący tracą relacje społeczne. W wyniku tego, zaburzeniu ulegają ich zdolności adaptacyjne i poznawcze oraz wzmaga się poczucie osamotnienia. Do powyższego dochodzi niemal absolutny brak ruchu, co wzmaga nie tylko brak chęci do aktywności poza domem, ale także powoduje, że czas „pozalekcyjny" z reguły jest spędzany również przy monitorze oraz w wirtualnym świecie. Prawdopodobne skutki tych zjawisk, to np. pogorszenie wzroku, skrzywienie kręgosłupa, czy wzrost wagi ciała, ale także problemy emocjonalne. Odczuwanie długotrwałego stresu i negatywnych emocji, może skutkować odczuciem smutku, strachu, złości, zmianą zainteresowań lub ich utratą, a także rezygnacją z życiowych pragnień. 

 

W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk zapewnił, że wszystkie szkoły prowadzone przez Miasto Suwałki podjęły wiele działań mających na celu zniwelowanie skutków pandemii wśród suwalskich uczniów. Działania w tym zakresie podjęła również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach oraz Urząd Miejski w Suwałkach. 

 

- W Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się spotkanie z panią Bożeną Łapińską - dyrektorem Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, podczas którego ustalono zasady współpracy i działań na rzecz dzieci i młodzieży. W ww. zakładzie utworzono Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (z siedzibą w Suwałkach), który wprowadził opiekę psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci przed rozpoczęciem realizacji nauki szkolnej i realizującej obowiązek szkolny oraz młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych - poinformował włodarz.

 

Z raportu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach wynika, że około 90% rodziców zgłaszających się do placówki w różnych sprawach sygnalizuje, że nauczanie zdalne ma negatywny wpływ na efektywność nauczania oraz funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży. Rodzice wskazywali na trudności związane z samodyscypliną, koncentracją uwagi, motywacją do pracy, organizowaniem nauki w domu jednocześnie dla kilkorga dzieci oraz regulowaniem czasu spędzanego przed komputerem przez dzieci. Rodzice zwracali także uwagę na nasilenie trudności wychowawczych, pogarszanie atmosfery rodzinnej i konflikty między rodzeństwem. Nieliczni rodzice twierdzili, że nauczanie zdalne przynosi lepsze rezultaty niż stacjonarne. Dotyczyło to głównie uczniów z zaburzeniami lękowymi, nieśmiałych lub nadpobudliwych ruchowo. 

 

Zdecydowanie częściej problemy związane z nauką zdalną zgłaszają rodzice niż uczniowie. Młodzież starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dostrzega związek z ich stanem psychicznym, a zdalnym nauczaniem. Uczniowie wskazywali na większą lękliwość, wyższy poziom stresu, zmniejszenie aktywności, depresyjność, wycofanie się z kontaktów towarzyskich, poczucie osamotnienia i problemy w nauce.

 

Poradnia udostępniła rodzicom i nauczycielom adresy e-mailowe specjalistów, za pomocą których można bezpośrednio kontaktować się z pracownikami poradni (skorzystać z porady drogą mailową, umówić się na spotkanie w poradni lub na kontakt telefoniczny). Informacja o takiej formie wsparcia została przekazana do szkół i przedszkoli z prośbą o przekazanie jej rodzicom poprzez e-dzienniki. Poradnia oferuje rodzicom, uczniom i nauczycielom porady i konsultacje w kontakcie indywidualnym oraz terapię psychologiczno-pedagogiczną. Problem wskazany w interpelacji sygnalizowało 216 uczniów. W obecnym roku szkolnym udzielono ogółem 849 porad uczniom i ich rodzicom. Systematyczną terapią psychologiczną objęto 22 uczniów.

4 Komentarzy

mieszkaniec

31/03/2021

Nauczyciele u nas w mieście do szara eminencja, traktowani lepiej niż reszta społeczności, ciągłe żadania podwyżek i specjalnego traktowania, a napewno nie uczą jak należy, zwłaszcza teraz. Popierani przez paru radnych robią co chcą, a reszta mieszkańców ma finansować i klaskać. Przypominam że wszystkie samorządy, a więc i mieszkancy, dokładają do oświaty bo subsydia ze strony rządowej są zbyt niskie. Jeśli prezydent zrobiłby porządek z tym towarzystwem napewno zebrałby parę plusów.

Adrian

31/03/2021

Mam nieodparte wrażenie, że Ośrodki Środowiskowej Opieki dla dzieci i młodzieży są tylko po to żeby nie iść do poradni NFZ, gdzie i tak nie ma terapeutów ani lekarzy, nie mówiąc już o oddziałach szpitalnych, których nie ma wcale.

Szanowny Panie Mieszkańcu -  a kto Panu bronił pracować w oświacie? Koniec w temacie,  bo jeszcze niemiły będę.

Dodaj komentarz