Lipiec
24
sobota
godzina:
12:00

XXI Suwalski Jarmark Folkloru

Bezpłatne
data zakończenia:
Suwałki, Park Konstytucji 3 Maja

 

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza wystawców na Jarmark Folkloru! Ze względu na charakter i specyfikę imprezy – handlujemy na folkowo! Tym razem przyjmujemy wyłącznie wyroby, rękodzieła promujące i reprezentujące szeroko pojętą kulturę tradycyjną. Nie przewidujemy stoisk komercyjnych z produktami masowymi oraz importowanymi. Zgłoszenia do 16 lipca!

 

Zapraszamy do udziału w XXI Suwalskim Jarmarku Folkloru (24-25.07.2021):

  • twórców i wystawców rękodzieła ludowego, artystycznego i tradycyjnego, związanego z twórczością ludową, tradycyjną, asortymentem folklorystycznym, historycznym i regionalnym,
  • artystów i rzemieślników,
  • wytwórców regionalnych i/lub tradycyjnych artykułów spożywczych i gastronomii oferującej produkty i dania regionalne (z wyjątkiem wyrobów alkoholowych),
  • organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, których wyroby mieszczą się w kategoriach twórczości ludowej, tradycyjnej, regionalnej, w szczególności tradycji Suwalszczyzny.

 

Ze względu na charakter i specyfikę imprezy – handlujemy na folkowo! Tym razem przyjmujemy wyłącznie wyroby, rękodzieła promujące i reprezentujące szeroko pojętą kulturę tradycyjną (dotyczy również stoisk spożywczych!). Nie przewidujemy stoisk komercyjnych z produktami masowymi, importowanymi itp.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 lipca 2021
na adres: Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Noniewicza 71, 16-400 Suwałki
lub mailowo: [email protected]

Regulamin >> 

Karta zgłoszenia dla wystawców >> 

 

XXI Suwalski Jarmark Folkloru „Szkoci na Suwalszczyźnie”, odbędzie się w dniach 24-25 lipca 2021 w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach. Jest to święto kultur tradycyjnych Suwałk i Suwalszczyzny z przeglądem zespołów ludowych i tradycyjnych, występami folkowymi, otwartymi warsztatami rzemiosł, prezentacjami zajęć tradycyjnych, kiermaszem rękodzieła, wyrobów rzemieślniczych i regionalnych przysmaków. W programie przewidziano również konkurs na najciekawszą stylizację inspirowaną strojem ludowym, tradycyjnym lub historycznym. 

 

Od bieżącego roku każdorazowo w ramach Jarmarku Folkloru będziemy prezentować specyfikę, dorobek kulturowy i kapitał symboliczny jednej z wielu grup etnicznych, wyznaniowych, etnokonfesyjnych lub etnograficznych, której przedstawiciele zamieszkiwali lub nadal zamieszkują na Suwalszczyźnie i których suwalczanie są swego rodzaju duchowymi spadkobiercami.

 

W 2021 roku XXI Suwalski Jarmark Folkloru organizujemy pod hasłem „Szkoci na Suwalszczyźnie”. Staraniem hrabiego Michała Paca liczni osadnicy szkoccy pojawili się na naszych terenach, w duchu celebrowania 300-lecia miasta Suwałki pragniemy szukać szkockich i – szerzej – celtyckich śladów w kulturze regionu i przywracać mieszkańcom pamięć o tym nieco „egzotycznym” dziedzictwie.

 

W programie między innymi:

 

Informacji na temat imprezy udziela:

Magdalena Zielińska tel. (87) 563 85 45 , e-mail: [email protected]

Dorota Skłodowska tel. (87) 563 85 48, e-mail: [email protected]

Kalendarium