Uczniowie z Suwałk ze stypendiami za osiągnięcia w nauce

zarząd województwa podlaskiego zdecydował o przyznaniu stypendiów

 

Czworo uczniów z Suwałk znalazło się w gronie 58. z województwa podlaskiego, którzy otrzymają z zarządu województwa stypendia za osiągnięcia w nauce. 

 

Na posiedzeniu w czwartek (23.11) zarząd województwa podlaskiego zdecydował o przyznaniu stypendiów 58 uczniom z województwa podlaskiego. Nagrodzeni zostaną laureaci konkursów, olimpiad oraz turniejów na szczeblach: wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2022/2023. 

– Wspieranie młodych talentów to jeden z naszych priorytetów. Niezmiennie, jak co roku, nagradzamy tych, którzy wykazali się ponadprzeciętnymi zdolnościami i mamy nadzieję, że przyniesie to efekty w dalszym rozwoju młodzieży – mówił Marek Malinowski, członek zarządu województwa odpowiedzialny m.in. za sektor edukacji.

W tym roku o stypendia ubiegało się 135 uczniów. Otrzymało je 58, a 4 z nich to uczniowie z suwalskich szkół:

  1. Sokół Patryk, Zespół Szkół Technicznych nr 3 w Suwałkach.
  2. Kuprewicz Mateusz, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
  3. Konikowska Nikola, Technikum nr 3 w Suwałkach.
  4. Życzkowska Julia, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa  w Suwałkach.

 

Kwota wsparcia wynosi 6 tysięcy zł dla jednego stypendysty. Jest ono przyznane za 10 miesięcy nauki w poprzednim roku szkolnym i zostanie wypłacone jednorazowo. Warunkami otrzymania grantu było: uzyskanie średniej ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 5,00; co najmniej trzykrotne zdobycie tytułu laureata konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotne uzyskanie tytułu laureata konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym. 

Dodaj komentarz