Rusza maturalny maraton

Egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczęły się tegoroczne matury

Egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczęły się we wtorek (04.05) tegoroczne matury. W związku z epidemią COVID-19 przebiegają w reżimie sanitarnym i przy zmienionych wymaganiach. 

 

Tegoroczne pisemne matury potrwają od 4 do 20 maja. W tym roku zrezygnowano z części ustnej, którą zdają jedynie osoby ubiegające się o przyjęcie na wyższą uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Obowiązkowo maturzyści muszą napisać egzamin na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki (5. maja) i wybranego języka nowożytnego (6. maja). Absolwenci mogą również podejść do sześciu egzaminów z przedmiotów dodatkowych.

 

Formuła tegorocznych egzaminów w związku z pandemią koronawirusa i przejściem na nauczanie zdalne różni się od tej z ubiegłych lat. Egzaminy  przeprowadzane są na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak dotychczas, określonych w podstawie programowej. Aby zdać egzamin dojrzałości należy uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego. Ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5. lipca. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia.

 

Egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych mogących wskazywać na COVID-19. W dodatku zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.


 

Dodaj komentarz