Straż Miejska sprawdzi czystość wiat śmietnikowych

Porządek w śmietnikach w Suwałkach

Straż Miejska w Suwałkach przeprowadzi wyrywkowe kontrole stanu wiat śmietnikowych - przekazały władze miasta po interpelacji jednej z radnych ws. utrzymania czystości wiat śmietnikowych oraz pojemników na śmieci w mieście.

 

Na problem utrzymania czystości w tych miejscach zwróciła uwagę Anna Maria Gawlińska z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. Jak stwierdziła, wiaty śmietnikowe, które z daleka wyglądają nawet schludnie, gdyż są ogrodzone i zadaszone, po zbliżeniu się do nich wręcz odstraszają wyglądem i "zapachem". Radna zauważyły, że zdarzają się też przypadki gdy bezdomni załatwiają pod wiatą woje potrzeby fizjologiczne, a przez otwory pod dachem do śmietników wlatują ptaki. Gawlińska zawnioskowała więc o skierowanie prośby do wszystkich zarządów suwalskich spółdzielni mieszkaniowych w sprawie utrzymania czystości wiat śmietnikowych oraz pojemników na śmieci. 

 

W odpowiedzi Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk przekazał, że problem z utrzymaniem czystości w wiatach śmietnikowych jest bardziej złożony i nie wynika z zaniedbania zarządców spółdzielni mieszkaniowych. Z rozmów przeprowadzonych z zarządcami wynika, że podejmowane przez nich wysiłki niweczą często sami mieszkańcy. Próby zamykania wiat śmietnikowych na klucz kończą się nagminnie niszczeniem zamków. Kłopot stanowią również rozbieżne oczekiwania mieszkańców względem organizacji zbiórki odpadów. Jedni chcą, aby zdemontować klapy w pojemnikach,
drudzy wręcz przeciwnie domagają się zamykania pojemników. Również niektóre wiaty nie są zabezpieczone przed dostępem zwierząt, dla których te wiaty stanowią naturalny karmnik.

 

- Zgodnie z zawartymi umowami, do obowiązków przedsiębiorcy odbierającego odpady (obecnie PGK w Suwakach Sp. z o.o.) należy jednorazowe (w ciągu roku kalendarzowego) umycie pojemników w zabudowie wielorodzinnej (PGK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, o wykonaniu tego wymogu). Ponadto, zgodnie ze standardem sanitarnym świadczonej usługi wykonawca zobowiązany jest w trakcie odbioru odpadów, na terenie nieruchomości wielolokalowych, zabierać odpady pozostawione przez mieszkańców poza pojemnikami, w sytuacji gdy pojemniki na odpady były przepełnione, co spowodowało zanieczyszczenie otoczenia - czytamy w odpowiedzi.

 

Kurzyna nie zgodził się też ze stwierdzeniem, że wszystkie wiaty śmietnikowe są w złym stanie porządkowym. - Na podstawie zawartych umów PGK w Suwałkach Sp. z o.o. od lipca br. przedstawia tygodniowe wykazy nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, których zarządcy nieruchomości nie spełniają obowiązku utrzymania w odpowiednim stanie porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. W dotychczas przesłanych wykazach nie wskazano żadnej takiej nieruchomości - argumentował zastępca prezydenta.

 

Jednocześnie, dodał że na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Straż Miejska uprawniona jest są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za ww. wykroczenia. - Mając powyższe na uwadze zobowiązałem Komendanta Straży Miejskiej do przeprowadzenia w październiku 2020 r. wyrywkowych kontroli stanu wiat śmietnikowych - zakończył Kurzyna.
 

2 Komentarzy

mieszkaniec

15/10/2020

A może niech straż miejska sprawdzi tych co w tych śmietnikach i do  okoła rozwalają

NIEMIESZKANIEC

15/10/2020

Dodane przez mieszkaniec w odpowiedzi na

PO CO LEPIEJ NIC NIE WIDZIEĆ I ZAJĄĆ SIĘ SZACHAMI ALBO KAWĄ

Dodaj komentarz