Radny apeluje o "strefę wolną od dymu tytoniowego"

utworzenia strefy wolnej od dymu tytoniowego w rejonie Utraty i Sejneńskiej

 

Interpelację ws. utworzenia strefy wolnej od dymu tytoniowego w rejonie Utraty i Sejneńskiej w Suwałkach złożył Marek Zborowski-Weychman z klubu "Łączą nas Suwałki.

 

Radny skierował do prezydenta pismo w związku z inicjatywą pracowników i uczniów Zespołu Szkół Technicznych oraz mieszkańców okolic ulicy Sejneńskiej. Wnioskuje w nim o utworzenie strefy wolnej od dymu tytoniowego wzdłuż tej ulicy — od skrzyżowania z ulicą Utrata, wraz ze Skwerem im. Aleksandry Kujałowicz, do końca posesji ul. Sejneńskiej 35.

- Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, ze zm.) w art. 5 ust. 1 zabrania palenia wyrobów tytoniowych poza pomieszczeniami wyodrębnionymi i odpowiednio przystosowanymi w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach i placówkach oświatowo wychowawczych, w pomieszczeniach zakładów pracy oraz innych obiektów użyteczności publicznej (...). Jednak art. 5 ust. 4 tejże ustawy stanowi, że rada gminy może (jeżeli uzna to za konieczne) dla terenu gminy ustanowić strefę wolną od dymu tytoniowego w drodze uchwały, w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego innych niż określone w ust. 1. Biorąc pod uwagę, że wymieniony obszar to sąsiedztwo czterech szkół, w tym szkoły podstawowej ustanowienie takiej strefy wydaje się bardzo uzasadnione. Potwierdza to 300 podpisów osób wnioskujących o ustanowienie takiej strefy wzdłuż posesji ZST. Uważam jednak, że strefa jest zasadna na wymienionym wyżej obszarze - argumentuje radny. 

11 Komentarzy

Tylko jle można czekać na wypłatę 3000 my już czekamy prawe trzy miesiące 

a gdzie prawa ucznia do dymka na świeżym powietrzu. 

Jeżeli już to powinno to dotyczy terenu przy wszystkich szkołach, włącznie z podstawowymi. Z jakiego powodu uczniowie w okolicy innych szkół będą mogli popalac, a przy ZST nie. Czy Pan radny nie zauważył że przy SP nr 6 również młodzież, a w zasadzie dzieci palą. A kolejna sprawa czy ma to dotyczyć również e-papierosów na liquid. Szczerze mówiąc ktoś wpadł na pomysł, może i słuszny, ale nie przemyślał do końca sprawy. Dziwne tylko, że Pan radny tego nie przemyślał.  

Marek Zborows…

22/11/2022

Jestem niepalacy ale jestem zeby inni mogli palic ile chca i gdzie chaca. Prosze zwolnic pana radnego Marek Zborowski-Weychman bo cos mu sie pomieszalo w glowie i jest niepoczytalny.

utworzyć strefę wolną od konfidentów i donosicieli. Ciekaw jestem gdzie pan radny znalazł by pracę (IPN Bi 0013/262). W takim urzędzie miasta i spółkach komunalnych  też zrobiłoby się luźno. 

Dodaj komentarz