Problematyczne schody biblioteki na Klonowej

Remont schodów Biblioteki przy ul. Klonowej

Dyrekcja Biblioteki Publicznej im . Marii Konopnickiej po raz kolejny wystąpi do Zarządu Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z prośbą o wykonanie remontu schodów i przebudowę klatki wejściowej.

 

Przed tygodniem o remont schodów prowadzących do Filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Suwałkach przy ulicy Klonowej 41A upominał się Jarosław Schabieński z Prawa i Sprawiedliwości. Radny zwrócił uwagę, że obecnie niemożliwe jest korzystanie z biblioteki przez osoby niepełnosprawne, ze względu na stromość schodów oraz brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Utrudnione jest też korzystanie z biblioteki dla matek z dziećmi, a zwłaszcza z wózkami dziecięcym. 

 

W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk poinformował, że budynek należy do zasobów lokalowych Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i stąd też ze względów formalno-prawnych Biblioteka nie może ponosić wydatków ze swojego budżetu na remont schodów oraz pomieszczeń, w których znajduje się ta placówka. Nie ma również możliwości przeprowadzenia remontu z budżetu Miasta Suwałk lub innych źródeł zewnętrznych, ponieważ grantodawcy wymagają prawa własności do remontowanego budynku. 

 

- Biblioteka Publiczna im . Marii Konopnickiej w Suwałkach za wynajem powierzchni nieco ponad 171 metrów kwadratowych płaci czynsz w wysokości 1438 zł miesięcznie. Za taką kwotę trudno byłoby znaleźć podobne pomieszczenia, w których byłoby możliwe udostępnienie zbiorów bibliotecznych. Pracownicy Biblioteki Publicznej im . Marii Konopnickiej kilkukrotnie zgłaszali potrzebę remontu klatki wejściowej. Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa przeprowadziła drobne naprawy w tym zakresie, ale nie takie, które mogłyby ułatwić dostęp osobom niepełnosprawnym do wnętrza Filii nr 2 - poinformowała włodarz.

 

Prezydent zwrócił też uwagę na działania realizowane przez Bibliotekę, mające na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do swoich zbiorów. Jednym z takich działań jest usługa „Książka na telefon”. Każdy niepełnosprawny czytelnik z Suwałk może zamówić telefonicznie książki, które zostaną mu bezpłatnie dostarczone. 

 

- Wszystkie biblioteczne placówki, poza filią nr 2, są dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz matek z wózkami dziecięcymi. Dodatkowo chcę przypomnieć, że Biblioteka Publiczna w Suwałkach realizuje projekt „Brylantowa biblioteka - modernizacja wypożyczalni książek, zapewnienie dostępu niepełnosprawnym i seniorom do biblioteki”, dzięki któremu od września przeprowadzony zostanie remont budynku biblioteki przy ul. E. Plater 33A wprowadzający kolejne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych i starszych. Dyrekcja Biblioteki Publicznej im . Marii Konopnickiej po raz kolejny wystąpi do Zarządu Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z prośbą o wykonanie remontu schodów i wykonanie podjazdu, czyli przebudowę klatki wejściowej, który ułatwi dostęp do Filii nr 2 - zakończył Renkiewicz.
 

Dodaj komentarz