81 rocznica agresji ZSRR na Polskę

Agresja ZSRR na Polskę i Dzień Sybiraka

Uroczystości z okazji 81 rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka odbyły się w czwartek (17.09) przy pomniku Żołnierzy Września 1939 w Suwałkach. 

 

Sowiecka napaść na Polskę była realizacją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława Mołotowa. W jej wyniku aresztowano ponad 200 tys. Polaków - oficerów, policjantów, ziemian, prawników (wielu z nich zostało zamordowanych przez NKWD - zbrodnia katyńska). Wszystkim obywatelom II RP narzucono obywatelstwo radzieckie. Masowe wywózki na Syberię objęły blisko 1,5 mln ludzi.

 

Dziś, punktualnie o godzinie 12.00 w mieście rozbrzmiał dźwięk syren, po którym zebrani pod pomnikiem odśpiewali hymn państwowy. Była wspólna modlitwa, apel pamięci i salwa honorowa, a następnie delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty. Na koniec zebrani udali się na cmentarz komunalny przy ulicy Bakałarzewskiej, aby również tam złożyć kwiaty pod pomnikiem Sybiraków.

 

- II Wojna Światowa i zajęcie terytorium Polski to czas, który przyniósł nie tylko masę ofiar, ale również cierpienia i zsyłek na Syberię. Dziś obchodzimy również Światowy Dzień Sybiraka. To w tych nieludzkich warunkach, w bydlęcych wagonach zesłańcy byli deportowani w głęboką Rosję, Tam żyli, ciężko pracowali i bardzo często również umierali. Dzisiaj musimy pamiętać o tych wszystkich żołnierzach, którzy walczyli we wrześniu 39 roku o wolną, niepodległą ojczyznę, ale również o tych którzy gdzieś daleko tułali się od Polski i bardzo często na tej cudzej ziemi oddawali swoje życie w ciężkich warunkach. II Wojna Światowa nie jest też do końca rozstrzygnięta w kwestii ofiar, miejsca ich stracenia i pochowania. Mam tu na myśli ofiary Obławy Augustowskiej. Mimo, iż tak dużo lat upłynęło to rodziny ofiar wciąż nie wiedzą gdzie zostali straceni ich bliscy. Dzisiaj mamy moralny obowiązek zachowania w pamięci tych wszystkich, którzy na ołtarzu ojczyzny oddali swoje życie, walczyli o naszą wolną Polskę. To, że dzisiaj możemy żyć, rozwijać się i funkcjonować w wolnym, demokratycznym kraju jest zasługą naszych przodków, weteranów, kombatantów - mówił podczas uroczystości Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. 

 

Dodaj komentarz