Zakończono remont kolejnej drogi powiatowej

Nowa nawierzchnia na trasie Suwałki - Zaboryszki

W piątek (31.07) dokonano odbioru technicznego drogi powiatowej Suwałki Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża – Zaboryszki.

 

Remont nawierzchni odcinka o długości 2,530 km obejmował m.in. wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego. Remont nawierzchni bitumicznej drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla obciążenia ruchem KR2 ma znacząco wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy.

 

Modernizacja drogi możliwa była dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 371 828,30 zł. Całkowita wartość remontu drogi to kwota 752 023,68 zł. W kosztach modernizacji drogi uczestniczyła Gmina Suwałki i Gmina Szypliszki. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA w Suwałkach.

 

1 Komentarzy

Dodaj komentarz