Wyższe stawki opłat za odpady komunalne

wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Władze gminy Filipów poinformowały o wzroście stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

 

Stawka od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość wynosi 26 zł za miesiąc, w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym zniżka w opłacie wynosi 1 zł od osoby. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny- podwyższona stawka wynosi dwukrotność czyli 52 zł od osoby. Nowa stawka od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wynosi 181,90 zł za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości, jeżeli właściciel nie wypełni obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podwyższona stawka opłaty wynosi – 363,80 zł za rok.

Dodaj komentarz